Prezes TUW PZUW Rafał Kiliński na łamach „Miesięcznika Ubezpieczeniowego” zaznaczył, że siła rynku ubezpieczeń tkwi w jego różnorodności – zarówno pod względem produktów i usług, jak też samej formuły ochrony. I właśnie tę różnorodność wzmacniają odradzające się w Polsce ubezpieczenia wzajemne.

Rozwój rynku ubezpieczeń

O tym jak ubezpieczenia wzajemne wpływają na rynek ubezpieczenie wypowiadał się na łamach „Miesięcznika Ubezpieczeniowego” prezes TUW PZUW Rafał Kiliński.

– Swoimi pomysłami, nowatorskimi produktami i usługami, zaangażowaniem w prewencję i edukację ubezpieczeniową chcemy wnosić wkład w rozwój ubezpieczeń w Polsce. I czynimy to z sukcesem – podkreślał prezes TUW PZUW Rafał Kiliński.

Ukoronowaniem tych sukcesów było zwycięstwo Towarzystwa w prestiżowym rankingu Gwiazdy Ubezpieczeń, zorganizowanym przez redakcję „Dziennika Gazety Prawnej”.

Nowatorskie usługi ubezpieczyciela

Jak wskazywał prezes Kiliński, TUW PZUW opiera swój rozwój na elastyczności, kreatywności i refleksie w odpowiadaniu na zmieniające się oczekiwania i potrzeby ubezpieczonych.

– Tak było w okresie pandemii, kiedy we współpracy z siecią sklepów Żabka objęliśmy ubezpieczeniową ochroną jej franczyzobiorców. Byliśmy jednymi z pierwszych, oferując pracodawcom w formie polisy ubezpieczeniowej opiekę medyczną dla ich pracowników połączoną z usługami w dziedzinie medycyny pracy oraz dodatkowymi programami profilaktycznymi. Trafiliśmy ze swoją ofertą także do przeszło pół miliona domów w Polsce, rozwijając tzw. partnerstwa strategiczne, czyli affinity – wymienia prezes TUW PZUW. Ubezpieczyciel buduje przewagi konkurencyjne, rozwijając również nowatorskie usługi.

– Proponujemy bezpłatne audyty bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach i samorządach oraz wizytacje medyczne w szpitalach, które służą diagnozowaniu problemów i zagrożeń. Ich konsekwencją są liczne projekty prewencyjne. Prekursorskim na rynku rozwiązaniem, które wprowadzamy z powodzeniem, jest tzw. proaktywna obsługa niepożądanych zdarzeń w podmiotach medycznych. Sprowadza się do tego, aby wychodzić naprzeciw problemom i szybko reagować na niepożądane zdarzenia, np. błędy medyczne, a nie czekać na zgłoszenie roszczeń – opisuje Rafał Kiliński.

Mądre podejście do ryzyka ubezpieczeniowego Należy podkreślić, że ubezpieczenia wzajemne są także praktyczną lekcją ubezpieczeń dla ubezpieczonych.

– Są szkołą odpowiedzialności i przezorności, uczą mądrego podejścia do ryzyka. W ten sposób służą całemu rynkowi. Zmieniają perspektywę ubezpieczonych – z pozycji „petenta” ubiegającego się o wypłatę odszkodowania do współdecydenta, a więc członka TUW-u, który ma świadomość, że każda taka wypłata ze wspólnej puli obciąża także jego samego, ponieważ decyduje o wspólnym wyniku – argumentuje prezes TUW PZUW.

Co istotne, rozwój ubezpieczeń wzajemnych nie hamuje rozwoju tych komercyjnych, lecz wręcz je napędza.

– Motywuje do większej aktywności i nie pozwala spocząć na laurach. Bo siła rynku ubezpieczeń tkwi właśnie w jego różnorodności – to mechanizm napędowy rozwoju – podsumowuje prezes Rafał Kiliński.

Źródło: TUW PZUW