Grupowa polisa na życie zazwyczaj zawiera ryzyka ubezpieczeniowe związane z urodzeniem się dziecka, a coraz częściej także i z urodzeniem się wnuka. Jak chronią takie ubezpieczenia i jakie możliwości dają? Co warto o nich wiedzieć?

Grupowe ubezpieczenie na życie – jaką ochronę zapewnia?

W razie posiadania polisy na życie, która zawiera opcję narodzin dziecka ubezpieczony może złożyć wniosek u ubezpieczyciela i otrzymać wypłatę świadczenia. Jednak pewnego rodzaju nowością na rynku ubezpieczeniowym jest ryzyko związane z urodzeniem się wnuka. Jak sama nazwa wskazuje opcja ta pozwala na otrzymanie świadczenia w przypadku narodzin wnuka. Ubezpieczyciele, wychodząc naprzeciw potrzebom klientów proponują również i taką formę ubezpieczenia na polisach na życie. Co istotne, zarówno urodzenie się dziecka, jak i urodzenia się wnuka występuje na produkcie grupowym Warta Ekstrabiznes Plus. Ubezpieczenie to posiada kilkadziesiąt dodatkowych możliwości rozszerzenia ochrony, poza podstawową związaną z życiem osoby ubezpieczonej. Pamiętajmy o tym, że o zakresie ochrony danej polisy decyduje osoba ubezpieczająca, czyli zakład pracy, który zawiera taką polisę dla swych pracowników. Obecnie polisa grupowa może nie tylko oferować takie same warunki dla wszystkich ubezpieczonych w zakładzie pracy, ale też posiadać kilka wariantów ubezpieczenia. To drugie rozwiązanie pozwala na to, by pracownik wybrał interesujący go wariant, który będzie dopasowany do niego zakresem ochrony i wysokością składki.

Wypłata za urodzenie się dziecka lub wnuka a okres karencji

Należy podkreślić, że przy ryzykach ubezpieczeniowych związanych z urodzeniem dziecka oraz urodzeniem się wnuka spotykamy się z informacją o rozpoczęciu odpowiedzialności ubezpieczyciela po upływie dziewięciu miesięcy od daty przystąpienia ubezpieczonego do polisy grupowej. Okres ten podyktowany jest możliwością dołączenia do polisy grupowej przez ubezpieczonego tylko z powodu spodziewanych narodzin. Nie zapominajmy o tym, że polisy na życie mają za zadanie kompleksowo chronić osoby ubezpieczone, a nie zapewniać im ochronę tylko w pojedynczych, określonych przypadkach.

Wniosek o wypłatę świadczenia za urodzenie się dziecka lub wnuka

Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka lub urodzenia się wnuka możemy złożyć poprzez stronę internetową ubezpieczyciela. Zazwyczaj są do tego stworzone specjalne formularze, które pozwalają nam na przesłanie razem z wnioskiem o wypłatę świadczenia, potrzebnych do jego rozpatrzenia dokumentów. W przypadku urodzenia się dziecka są to akt urodzenia się dziecka oraz druga strona dowodu osobistego, celem potwierdzenia tożsamości osoby zgłaszającej. Przy urodzeniu się wnuka należy wraz z wnioskiem przesłać również akt urodzenia się dziecka, w tym przypadku wnuka oraz drugą stronę dowodu osobistego. Co istotne, przy urodzeniu się więcej niż jednego dziecka należy zgłosić osobny wniosek o wypłatę świadczenia dla każdego urodzonego dziecka. Warto też zauważyć, że przy urodzeniu się wnuka ubezpieczony może za urodzenie się pierwszego i drugiego wnuka otrzymać sto procent sumy ubezpieczenia z tego ryzyka, jaką ma na polisie. Przy trzecim i czwartym wnuku jest to połowa sumy ubezpieczenia za to ryzyko. A za każde kolejne urodzenie się wnuka ubezpieczony otrzymuje dziesięć procent sumy ubezpieczenia z tego ryzyka.

Ważną kwestią jest to, że o świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka lub urodzenia się wnuka można także ubiegać się, jeśli dziecko zostało przysposobione. W takiej sytuacji data uprawomocnienia się postanowienia o przysposobieniu dziecka jest traktowana jako data urodzenia dziecka.

Źródło: WARTA