Polacy wydają już ponad  40 mld zł rocznie na leczenie w prywatnych przychodniach i gabinetach medycznych. Co za tym idzie możemy również zaobserwować wzrost popularności prywatnych ubezpieczeń medycznych, którymi objętych jest 2,8 mln Polaków. PIU zakłada, że przy aktualnej dynamice wzrostu sprzedaży ubezpieczeń zdrowotnych liczba ubezpieczonych przekroczy w tym roku 3 mln.

Aktualny system opieki zdrowotnej nie gwarantuje właściwej opieki medycznej. Czas oczekiwania na wizyty u lekarzy specjalistów czy zabiegi ambulatoryjne jest z bardzo długi. Wydatki na służbę zdrowia są w Polsce najniższe wśród krajów rozwiniętych. Wydajemy na nie łącznie z kieszeni publicznej i prywatnej 6,3 proc. PKB, podczas gdy średnia dla państw OECD to 8,8 proc.- mówi Dorota M. Fal, doradca zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń do spraw ubezpieczeń zdrowotnych. Doświadczenie pokazuje, że wprowadzenie dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych poprawia efektywność wydawania środków prywatnych i poprawia sytuację zdrowotną Polaków.

Na podstawie badań przeprowadzonych przez PIU wynika, że :

  • 80% badanych  uważa, że czas oczekiwania na wizytę u lekarza POZ powinien wynosić 1 dzień,
  • 53% badanych  uważa, że na wizytę u lekarza specjalisty powinniśmy czekać maksymalnie 3 dni,
  • około 63% badanych oczekiwało, że badania diagnostyczne powinny być wykonane maksymalnie w ciągu 3 dni.

Dostrzegając ograniczenia publicznej opieki zdrowotnej Polacy coraz częściej decydują się na korzystanie z prywatnej opieki medycznej. Ubezpieczenia zdrowotne zapewniają szybki dostęp do lekarzy specjalistów i szerokiego wachlarza badań diagnostycznych.

Największy udział na rynku mają nadal ubezpieczenia grupowe, które są finansowane przez pracodawców. Co ważne coraz większym zainteresowaniem cieszą się dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne, które mają wąski zakres ( oferowane dodatkowo do np. polis na życie). W takiej sytuacji składka jest niska i mimo wzrostu liczby ubezpieczonych Ubezpieczyciele nie odnotowują równie dużego wzrostu składek.

Rok 2018 2019
Liczba ubezpieczonych (mln) 2,461 2,834
Składka przypisana brutto (mln zł) 586,5 637,9

Tendencje rynku pokazują, że możemy nadal spodziewać się dynamicznego wzrostu sprzedaży prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych. Analizy pokazują, że coraz większa grupa Polaków chce płacić dodatkowo za lepszy standard opieki czy brak kolejek do lekarzy i tu z pomocą przychodzą prywatne ubezpieczenia zdrowotne.

Źródło: opracowanie własne, PIU