Niezależnie od tego czy prowadzimy małe przedsiębiorstwo, czy stoimy na czele średniej wielkości organizacji, ubezpieczenie firmy stanowi kluczowy element biznesowego planu zarządzania ryzykiem. Jednak, by dobrze zabezpieczyć swoją działalność potrzebujemy nie tylko dowolnej polisy, ale ubezpieczenia, które idealnie dopasuje się do specyfiki firmy oraz obejmie ryzyka związane z prowadzoną przez nas działalnością. 

Co obejmuje ubezpieczenie Biznes Pro Plus? 

Biznes Pro Plus to  ubezpieczenie, które dedykowane jest dla przedsiębiorców i stanowi kompleksową ochronę dla firm o majątku do 15 mln PLN i obrotach do 30 mln PLN. Produkt ten zbudowany jest z kilku modułów ochrony, m.in. zabezpiecza przed utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem mienia wskutek różnych zdarzeń losowych, takich jak pożar czy kradzież z włamaniem. W dużym skrócie można powiedzieć, że polisa ta to nie tylko podstawowa ochrona OC z tytułu prowadzonej działalności, ale także możliwość ubezpieczenia majątku, odpowiedzialności cywilnej czy kosztów prawnych. 

Biznes Pro Plus pozwala na objęcie ochroną praktycznie wszystkiego, co niezbędne jest do bezpiecznego prowadzenia biznesu. Przedmiotem ubezpieczenia są różnorodne aspekty mienia, takie jak budynki, lokale, maszyny, urządzenia, wyposażenie, środki obrotowe, mienie pracownicze czy mienie osób trzecich. Również koszty stałe działalności oraz utrata zysku są chronione w przypadku przerwy lub zakłócenia działalności w wyniku szkód. Niewątpliwie dbałość o odpowiednie ubezpieczenie działalności i regularne aktualizacje, w miarę tego jak firma się rozwija stanowią ważny element zrównoważonego rozwoju biznesu. 

Zabezpieczenie majątku i działalności 

Ochrona ubezpieczeniowa Biznes Pro Plus to szeroki pakiet ochronny, który pomaga przedsiębiorcom zabezpieczyć swój majątek i działalność w wielu różnych sytuacjach. Zmieniające się potrzeby klientów sprawiły, że oferta InterRisk, została wzbogacona o nowe funkcjonalności. Wśród nich warto wspomnieć o: 

  • ochronie OC z tytułu prac budowlano-montażowych – jest to istotne nie tylko dla firm budowlanych, ale także dla wszystkich przedsiębiorców, którzy na co dzień korzystają z tego typu prac, 
  • ochronie OC z tytułu prowadzenia salonów kosmetycznych i fryzjerskich – to niezwykle cenny moduł, szczególnie dla właścicieli, który obejmuje szkody spowodowane przy użyciu lasera, 
  • ochronie od kradzieży – która obejmuje nie tylko majątek firmy, ale również elementy zewnętrzne, takie jak markizy, zadaszenia, neony, szyldy reklamowe, siłowniki bram, anteny oraz zewnętrzne elementy instalacji, np. klimatyzatorów, pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznej czy telewizji przemysłowej, 
  • klauzuli przeniesienia chorób zakaźnych – która teraz ma zastosowanie nie tylko dla usług kosmetycznych i fryzjerskich, ale także dla branży gastronomicznej. Ta jedna z najnowszych zmian wprowadzonych w Biznes Pro Plus jest unikalna i może okazać się nieoceniona w sytuacji, gdy firma będzie musiała pokryć koszty wynikłe z przeniesienia choroby zakaźnej. 

Kompleksowe ubezpieczenie firmy 

Jak widać Biznes Pro Plus pozwala na kompleksowe ubezpieczenie firmy, zabezpieczając ją na wielu płaszczyznach. Pamiętajmy jednak, że decydując się na daną polisę, należy nie tylko odpowiedzieć sobie na pytanie, ile kosztuje ubezpieczenie firmy, ale przede wszystkim zrozumieć, co konkretna taka umowa obejmuje i jakie korzyści przyniesie naszemu biznesowi. Z pewnością w ofercie InterRisk znajdziemy wiele produktów, które powstały z myślą o klientach, a jednym z nich są  właśnie biznes ubezpieczenia. 

Źródło: InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group