Wyjazd do Albanii może być niezapomnianym doświadczeniem, pod warunkiem odpowiedniego przygotowania. Dlatego przed podróżą warto zaznajomić się z kilkoma istotnymi informacjami, w tym kwestiami związanymi z ubezpieczeniem. 

Podróż do Albanii – jakie formalności? 

Planując wyjazd do Albanii warto wiedzie, że obywatele Polski podróżujący do tego kraju na pobyt krótszy niż 90 dni nie potrzebują wizy turystycznej – wystarczy posiadanie ważnego paszportu lub dowodu osobistego. Co istotne, pomimo tego, że językiem urzędowym w Albanii jest albański, to w miejscach turystycznych możemy również porozumiewać się w języku angielskim. Oficjalną walutą jest lek albański (ALL). 

I uwaga! Jeśli wybieramy się do Albanii własnym samochodem, musimy zadbać o Zieloną Kartę. Dokument ten stanowi międzynarodowe potwierdzenie obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu i jest wymagany przez albańskie władze drogowe. Jego okazanie może być konieczne nawet podczas przekraczania granicy przez celników. 

Albański system opieki zdrowotnej i bezpieczeństwo 

Chociaż albański system opieki zdrowotnej rozwija się, nadal może być na nieco innym poziomie jak w innych krajach europejskich. Z tego powodu zaleca się posiadanie ważnego ubezpieczenia turystycznego, które obejmuje również opiekę zdrowotną za granicą. Pamiętajmy też, że karta EKUZ, która obowiązuje w większości europejskich krajów, nie ma tu zastosowania. 

Doświadczenie pokazuje, że Albania jest stosunkowo bezpiecznym krajem dla turystów, ale warto zachować czujność. A w razie ewentualnych sytuacji awaryjnych zawsze warto nosić przy sobie adres hotelu, dane kontaktowe oraz adres ambasady RP – ułatwi nam to uzyskanie pomocy w nagłych przypadkach. 

Ubezpieczenie turystyczne do Albanii 

Jak już wspominaliśmy przed wyjazdem do Albanii powinniśmy zadbać o odpowiednie ubezpieczenie turystyczne. Polisa zapewni nam wsparcie ubezpieczyciela w wielu nieprzewidzianych sytuacjach, takich jak choroba czy kradzież. Co warto rozważyć jako przedmiot ubezpieczenia? Przede wszystkim: 

  • koszty leczenia (w tym leczenie następstw chorób przewlekłych i COVID-19 w zakresie podstawowym), hospitalizacja oraz zakup lekarstw przepisanych przez lekarza, 
  • pakiet usług assistance, który zapewni m.in.  transport medyczny, wizytę lekarza, pokryje koszty niezbędnych badań, zabiegów, operacji, 
  • OC podróżne, które zabezpiecza przed sytuacjami, w których wyrządzimy szkodę innym osobom w trakcie podróży, 
  • ubezpieczenie bagażu, które obejmuje utratę, uszkodzenie i opóźnienie bagażu oraz ubezpieczenie na wypadek odwołania i opóźnienia lotu. 

A w przypadku, gdy planujemy swoją podróż do Albanii z wyprzedzeniem możemy rozważyć ubezpieczenie kosztów, które ponosimy w związku z jej organizacją. W praktyce oznacza to, że jeśli będziemy musieli zrezygnować lub przerwać podróż np. ze względów zdrowotnych czy śmierci osoby bliskiej, odzyskamy do 100% kosztów jakie opłaciliśmy przed wyjazdem. 

Po zawarciu umowy warto zrobić zdjęcie polisy, na której będzie jej numer oraz dane kontaktowe do Centrum Obsługi Klienta. Dzięki temu wszelkie potrzebne dane będziemy mieć zawsze pod ręką. 

Źródło: WARTA