Niestety w wyniku powodzi można stracić dach nad głową i dorobek całego życia. Z tego powodu warto odpowiednio wcześnie się zabezpieczyć, wykupując ubezpieczenie od powodzi. Ile zapłacimy za taką polisę i co obejmuje umowa? 

Ubezpieczenie na wypadek powodzi 

Ubezpieczenie od powodzi chroni naszą nieruchomość oraz ruchomości domowe (jeśli zostaną objęte umową) przed skutkami powodzi, do której doszło: 

 • wskutek deszczu nawalnego, 
 • w następstwie podniesienia się poziomu wód w korytach wód płynących lub stojących wskutek nadmiernych opadów atmosferycznych, topnienia kry lodowej, tworzenia się zatorów w korytach wód płynących, 
 • w wyniku podniesienia się poziomu przybrzeżnych wód morskich wskutek opadów atmosferycznych, 
 • w efekcie przesiąkania wód gruntowych w następstwie deszczu nawalnego. 

Ubezpieczenie od powodzi stanowi zazwyczaj rozszerzenie ubezpieczenia mieszkania lub domu. Ten rodzaj polis jest dostępny na rynku w wariancie All Risk lub w wariancie ryzyk nazwanych. Na wypadek powodzi możemy ubezpieczyć: 

 • dom lub mieszkanie wraz ze stałymi elementami, 
 • garaż oraz/lub budynek gospodarczy, 
 • stałe elementy, 
 • ruchomości domowe, ruchomości dziecka, z wyjątkiem tych ubezpieczonych na wypadek stłuczenia, 
 • obiekty małej architektury. 

Ubezpieczenie od powodzi – wyłączenia i okres karencji 

Pamiętajmy o tym, żeby przed zawarciem umowy dokładnie zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia – są bowiem sytuacje, w których ubezpieczenie na wypadek powodzi nie zadziała. W przypadku tego typu ubezpieczenia standardowe wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela dotyczą między innymi szkód powstałych: 

 • w wyniku zalania, naporu śniegu lub lodu, gradu, deszczu nawalnego – jeśli do powstania szkody doszło na skutek złego stanu technicznego dachu lub innych elementów budynku lub niezabezpieczenia otworów dachowych, okiennych lub drzwiowych, 
 • w wyniku powolnego i systematycznego zawilgocenia pomieszczeń z powodu nieszczelności urządzeń wodno-kanalizacyjnych, wodociągowych i technologicznych, kondensacji pary wodnej na powierzchni rur lub ścian, przemarzania, 
 • na skutek zawilgocenia lub zalania spowodowanego nieszczelnością okien, dachu, ścian lub urządzeń odprowadzających wodę z dachu, ścian, tarasów i balkonów, jeżeli konserwacja tych instalacji, urządzeń lub elementów budynku należała do obowiązków ubezpieczonego, 
 • w nieruchomości, która nie była zamieszkiwana nieprzerwanie przez dłużej niż 90 dni, 
 • w nieruchomość, która była przeznaczona pod wynajem krótkoterminowy. 

W ubezpieczeniu od powodzi może obowiązywać także karencja. Na przykład zawierając umowę ubezpieczenia nieruchomości z Europa Ubezpieczenia po raz pierwszy, obowiązuje nas 30-dniowy okres karencji. Oznacza to, że nieruchomość zostaje objęta ochroną ubezpieczeniową po 30 dniach od dnia zawarcia pierwszej umowy ubezpieczenia. Co istotne, w przypadku wznowienia, tzn. przedłużenia ubezpieczenia karencja nie obowiązuje. 

Ile kosztuje ubezpieczenie na wypadek powodzi? 

Ubezpieczenie na wypadek powodzi w wariancie ryzyk nazwanych jest zazwyczaj ubezpieczeniem dodatkowym, które jest dostępne za opłatą dodatkowej składki. I tak ubezpieczając mieszkanie w tym wariancie szacowana wysokość składki może wynieść około 295 zł za rok ochrony ( mury oraz elementy stałe na 550 000 zł, ruchomości domowe na 20 000 zł., OC w życiu prywatnym (Polska) na 50 000 zł oraz ubezpieczenie od powodzi). Kalkulacja ta uwzględnia takie parametry jak to, że mieszkanie znajduje się na parterze, nie prowadzimy w nim działalności gospodarczej, budynek nie jest konstrukcji palnej i nie było w nim żadnych szkód w ciągu ostatnich 3 latach. 

Niewątpliwie ubezpieczenie tego typu może stanowić nieocenione wsparcie w razie powodzi. Szczególnie, jeśli nasz dom lub mieszkanie znajduje się na terenie zagrożonym powodzią. 

Źródło: Europa Ubezpieczenia