powódź

IMiGW wciąż ostrzega mieszkańców niektórych regionów Polski o podwyższonym stanie wód. Powodzie wyrządziły już wielkie szkody, ale to dopiero początek lata, które – jak ostrzegają synoptycy – może być bardzo kapryśne. Eksperci przypominają, że żywioły mogą zabrać dorobek całego życia. Jak temu zapobiec? Wykupić odpowiednie ubezpieczenie domu.

Żywioły jednej chwili potrafią zabrać dorobek całego życia

Ubezpieczenie domu jest jedynym sposobem na to, aby otrzymać odpowiednie odszkodowanie, które zapewni nam ponowny start w życiu. Anomalie pogodowe są w stanie w ciągu kilku minut zniszczyć dorobek całego życia. Gdy nie posiadamy odpowiedniej ochrony jaka daje dam ubezpieczenie domu – większość poszkodowanych nie ma środków na kolejną budowę lub odbudowę zniszczonego mienia. Jak podkreśla ekspert z LINK4 składka roczna to niewiele ponad 200 zł na rok, a ubezpieczenie zapewnić powinno wszystkim domownikom spokojny sen.

Maciej Krzysztoszek z LINK4 wyjaśnia: „I tak płacąc np. 202 złote* na cały rok ubezpieczamy mieszkanie czy dom od następstw zawirowań pogodowych. Takich jak powódź, wichura, zalanie, grad, uderzenia pioruna, a także m.in. od przepięcia. Dotyczy to także obsuwania się ziemi czy upadkiem drzew i masztów. Ochroną można również objąć szkody spowodowane kradzieżą z włamaniem”.

LINK4: „Nie tylko pogoda jest zagrożeniem dla naszych domów czy mieszkań, szczególnie w czasie zbliżających się wielkimi już krokami wakacji”

„O ile lato dla większości z nas jest czasem odpoczynku, to dla złodziei jest okresem żniw. Dlatego zamiast powtarzać sobie „mi to nie grozi” warto ubezpieczyć nie tylko mur. Warto również ubezpieczyć mienie ruchome znajdujące się w naszych domach”– wyjaśnia ekspert LINK4

Ubezpieczyć można nie tylko mury

Eksperci podkreślają, że ubezpieczyć można mieszkanie czy dom których jesteśmy właścicielami. Ochrona może obejmować również majątek, który znajduje się w najmowanej przez nas nieruchomości, a także nieruchomość w trakcie budowy czy przebudowy.

Ochrona Assistance i OC mogą okazać się niezbędne

W ramach ubezpieczenia assistance osoba ubezpieczona może liczyć na pomoc takich fachowców jak min.: hydraulik, elektryk czy ślusarz. Natomiast ubezpieczenie OC w obejmuje ochroną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim.

Źródło: www.money.pl