Ubezpieczenie grupowe to najczęściej spotykana forma ubezpieczeń zawieranych w naszych miejscach pracy. Tego typu polisy często stanowią pracowniczy dodatek pozapłacowy, który zapewnia dodatkową ochronę ubezpieczeniową. Przeczytaj poniżej co powinieneś wiedzieć przed przystąpieniem do umowy grupowej

Ubezpieczenie grupowe – wady i zalety

Ubezpieczenia grupowe to bardzo popularne rozwiązanie, które wykorzystywane jest w naszych miejscach pracy. Zazwyczaj, bowiem to właśnie pracodawcy oferują nam możliwość przystąpienia do ubezpieczenia zawartego właśnie w takiej formie. Jak pokazują analizy jest to jeden z podstawowych bonusów pozapłacowych zapewniających dodatkową ochronę ubezpieczeniową. Jednak nie każdy jest świadomy tego, że ubezpieczenia grupowe mają swoje wady i zalety.

Większość z nas już wie, że ubezpieczenie na życie to produkt, który warto posiadać. Polisę możemy wykupić zarówno w formie indywidualnej, dzięki czemu dostosujemy ją do swoich aktualnych potrzeb ubezpieczeniowych, lub dołączając do ubezpieczenia grupowego w pracy. Zasady działania ubezpieczeń indywidualnych i grupowych są podobne. Różnicą jest to, że ta pierwsza forma ochrony umożliwia nam na dopasowanie polisy do własnych potrzeb np. przy określaniu sum ubezpieczenia i kształtowaniu zakresu ubezpieczenia. W przypadku ubezpieczeń grupowych mamy nieco ograniczone możliwości, bowiem ich zakres ustala z ubezpieczycielem pracodawca. My zaś, jako pracownicy, możemy jedynie do niego dołączyć i zaakceptować oferowany zakres oraz warunki ochrony ubezpieczeniowej.

Możemy się również spotkać z taką sytuacją, że pracodawca za dodatkową opłatą umożliwi nam zwiększenie sumy ubezpieczenia lub zmianę zakresu ochrony. Jednak nadal będzie się to wiązało z koniecznością zaakceptowania pewnych już zdefiniowanych warunków, bowiem jakiekolwiek indywidualne modyfikacje w ubezpieczeniu grupowym są niemożliwe.

Te niedogodności są jednak w dużej części minimalizowane przez to, że ubezpieczenie pracownicze jest bardzo często – w części lub całości – finansowane przez naszego pracodawcę. W praktyce oznacza to, że przy niskich kosztach możemy zyskać konkretną ochronę ubezpieczeniową. W tym momencie warto też wspomnieć o tym, że w porównaniu do polis indywidualnych polisy grupowe są znacznie tańsze. Wynika to z tego, że ryzyko rozłożone jest na dużej grupie ubezpieczonych – w efekcie ubezpieczyciele proponują zwykle niższe składki.

Pamiętajmy jednak o tym, że ubezpieczenia grupowe mają często również niskie sumy ubezpieczenia. Co oznacza, że w przypadku zachorowania świadczenie wypłacone przez ubezpieczyciela może być znacznie niższe niż w analogicznej sytuacji w ubezpieczeniu zawartym indywidualnie.

Co obejmuje ubezpieczenie grupowe?

Jak już wcześniej wspominaliśmy zakres ochrony w przypadku grupowej formy zawierania ubezpieczenia definiowany jest przez pracodawcę. W efekcie, czego chcąc przystąpić do polisy musimy zaakceptować określone już wcześniej warunki. Dlatego przed podjęciem decyzji warto poprosić pracodawcę o udostępnienie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. To w nich znajdziemy informacje odnośnie warunków proponowanej nam umowy, wszelkich wyłączeń i sum ubezpieczenia.

Doświadczenie pokazuje, że najczęściej przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie i życie pracownika. Na wypłatę świadczenia możemy liczyć również w momencie, gdy nie będziemy zdolni do pracy, doznamy trwałego uszczerbku na zdrowiu lub inwalidztwa.

Może się zdarzyć, że proponowany zakres ubezpieczenia pracowniczego nie będzie spełniał naszych oczekiwań. Wówczas, już bez udziału pracodawcy, możemy wykupić indywidualne ubezpieczenie na życie. Taką polisę już indywidualnie będziemy mogli kształtować i uzupełniać o dodatkowe produkty.

Ubezpieczenie grupowe – kto może kupić?

Z uwagi na formę, w jakiej zawierane jest ubezpieczenie grupowe nie możemy do niego przystąpić ot tak. Możliwe jest to wyłącznie wówczas, gdy nasz pracodawca nam to zaproponuje. Jeśli taka forma ochrony jest nam oferowana w pakiecie socjalnym wystarczy zapoznać się z warunkami umowy i ewentualnymi możliwościami rozszerzenia zakresu. Przystąpienie do polisy grupowej wiąże się zazwyczaj z koniecznością wypełnienia i złożenia odpowiedniego formularza, który udostępni nam nasz pracodawca.

Śmiało możemy stwierdzić, że oferowanie ubezpieczeń grupowych przez przedsiębiorców wiąże się nie tylko z pewnymi korzyściami podatkowymi, ale przede wszystkim zwiększa atrakcyjność pracodawcy na rynku pracy. Często przekłada się to na skuteczniejsze pozyskiwanie nowych pracowników.

Źródło: Nationale-Nederlanden