Ubezpieczenie kryptowaluty to dosyć często poszukiwany rodzaj ochrony. Popularność wirtualnego pieniądza sprawia, że wzrasta zapotrzebowanie na zabezpieczenie cyfrowego kapitału przed kradzieżą. A z uwagi na to, że coraz więcej pieniędzy wpływa na rynek aktywów kryptograficznych, rosną też straty wynikające z włamań.

Czy możliwie jest ubezpieczenie kryptowaluty?

Mimo rosnącego zapotrzebowania na ochronę aktywów cyfrowych, brak jasnych regulacji oraz niestabilne ceny bitcoina i innych wirtualnych walut sprawiają, że ubezpieczyciele niechętnie zabezpieczają to niepewne ryzyko.

Jednak warto zdawać sobie sprawę, że ubezpieczenie kryptowaluty jest możliwe. Na rynkach zagranicznych możemy znaleźć kilka firm, które gwarantują zabezpieczenie przed kradzieżami tokenów kryptograficznych. Co więcej, doniesienia medialne wskazują, że szereg kolejnych zakładów ubezpieczeń rozważa wprowadzenie ubezpieczeń dla giełd (BitBay to największa polska giełda kryptowalut), firm kryptowalutowych, portali oferujących portfele do przechowywania bitcoinów oraz inwestorów indywidualnych.

Ubezpieczenie kryptowaluty stanowi wyzwanie dla ubezpieczycieli

Jak już wcześniej wspominaliśmy, tradycyjny rynek ubezpieczeniowy powoli przyzwyczaja się do aktywów cyfrowych, choć nadal bitcoin i kryptowaluty stanowią poważne wyzwanie dla ubezpieczycieli. Wynika to z tego, że zazwyczaj składki ubezpieczeniowe oparte są ściśle określonych parametrach, które przez lata podlegały ocenie ryzyka. Takich danych nie ma jednak dla kryptowalut. Nie bez znaczenia jest także zmienność wycen cyberpieniędzy. A niepewność regulacyjna i brak nadzoru na giełdach kryptowalut dodatkowo komplikują sprawy ubezpieczycielom, którzy są zainteresowani świadczeniem usług dla branży i chcą umieścić w swojej ofercie ubezpieczenie kryptowalut.

Ubezpieczenie kryptowaluty – co przyniesie przyszłość?

Światowy rynek aktywów cyfrowych rośnie w szybkim tempie. Specjaliści zakładają, że trend ten najprawdopodobniej utrzyma się przez wiele lat. Ostatnie miesiące pokazują też, że zastosowanie wirtualnych pieniędzy wzrasta, co przekłada się na większą przejrzystość przepisów – można zatem wnioskować, że większy nacisk będzie kładziony na nowe rozwiązania, takie jak ubezpieczenie kryptowaluty. Tym bardziej, że zmieniające się i zróżnicowane potrzeby klientów będą budowały rynek ubezpieczeniowy. I niezależnie od tego, czy w najbliższym czasie podejście ubezpieczycieli do tego ryzyka ulegnie znaczącej zmianie warto pamiętać, że kryptowaluty już odgrywają ważną rolę w globalnej gospodarce.