Posiadanie komunikacyjnej polisy OC jest dla nas obowiązkowe. Tego typu ubezpieczenie zadziała, kiedy na skutek użytkowania samochodu wyrządzimy komuś szkodę, zarówno osobową jak i rzeczową. Czasami przez swoją nieuwagę zapominamy o odnowieniu umowy. Dlaczego jednak warto pamiętać o ubezpieczeniu OC? Wyjaśniamy poniżej.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC

Obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne OC obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną każdej osoby, która kierując ubezpieczonym samochodem wyrządziła szkodę osobom trzecim – może ona dotyczyć zarówno uszkodzeń pojazdu, jak i ciała.

Jak powszechnie wiadomo polisa OC jest umową obowiązkową i zawieramy ją standardowo na okres 12 miesięcy. Jednak niekiedy zapominamy o OC, czy to przez nieuwagę czy świadome działanie. Dlatego podpowiadamy, dlaczego warto pamiętać o tym ubezpieczeniu.

Dlaczego warto pamiętać o polisie OC?

Osoby, które od lat jeżdżą bezwypadkowo mogą sobie zadawać pytanie, po co im właściwie jest polisa OC. Tym bardziej, jeśli nigdy nie sprawdzały w praktyce jak działa tego typu ochrona. Jednak o obowiązkowym ubezpieczeniu komunikacyjnym warto pamiętać, chociażby z poniższych pięciu powodów.

1 – Zmniejsza ryzyko poniesienia kosztów

Jak już wcześniej wspominaliśmy polisa OC chroni nas przed konsekwencjami zdarzeń, do których doszło z naszej winy podczas użytkowania pojazdu – umowa zwalnia nas z odpowiedzialności osobistej za wyrównanie strat poniesionych przez poszkodowanego. Na przykład, jeśli spowodujemy wypadek, którego skutkiem będzie uszkodzenie mienia lub obrażenia innego uczestnika ruchu, nasz ubezpieczyciel zadba o jego roszczenia.

2- Kara za brak OC

Nie bez znaczenia jest także to, że przerwa w ubezpieczeniu OC wiąże się z nałożeniem kary przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Wystarczy już jeden dzień bez ochrony ubezpieczeniowej, by odczuć brak polisy OC w swoich finansach. Pamiętajmy też, że przypadku spowodowania szkody bez aktualnego ubezpieczenia OC sami będziemy musieli zapłacić za skutki wypadku. Co może być bardzo dotkliwe, szczególnie w przypadku szkód osobowych.

3 – Dodatkowy atut przy sprzedaży samochodu

Bez wątpienia posiadanie ważnej polisy OC jest atutem przy sprzedaży samochodu. Tym bardziej, że zgodnie z prawem, jako sprzedawcy samochodu musimy przekazać nowemu posiadaczowi pojazdu umowę OC. Jej brak może budzić wątpliwości u potencjalnego kupca, dlatego nawet, jeśli auto stoi od miesięcy w garażu nie zapominajmy o tym, by zadbać o jego ubezpieczenie.

4 – Wpływa na zakres ubezpieczenia

Informacje, które są przesyłane przez zakłady ubezpieczeń odnośnie odnowień obowiązkowego ubezpieczenia w większości dotyczą tylko ryzyka OC. Chcąc mieć pewność, że polisa będzie spełniała nasze oczekiwania warto zadbać o jej kompleksową ochronę. Szczególnie, jeśli w planach mamy daleką podróż lub zdecydowaliśmy się na zakup Autocasco. Pamiętając o zawarciu polisy OC będziemy mieli wpływ na jej ostateczny kształt.

5 – Tańsze ubezpieczenie OC

Praktyka pokazuje, że zawierając umowę OC przed końcem jej okresu obowiązywania możemy liczyć na niższą składkę. Z czego to wynika? Oferty ubezpieczycieli, które dotyczą automatycznego odnowienia polis OC zazwyczaj są indeksowane w odniesieniu do ceny z ubiegłego roku. Dlatego przed końcem polisy warto zgłosić się do swojego agenta ubezpieczeniowego, który sprawdzi dla nas oferty rynkowe. Dzięki temu porównamy aktualne składki OC i wybierzemy rozwiązanie najlepiej dopasowane do naszych potrzeb.

A gdyby ubezpieczenie OC nie było obowiązkowe?

Wyobraźmy sobie przez chwilę, jak mogłaby wyglądać nasza rzeczywistość, gdyby posiadanie ubezpieczenia OC nie było obowiązkowe.

Prowadzimy samochód i ktoś wyjeżdżając z bocznej uliczki uderza w bok naszego auta, powodując uszkodzenia pojazdu i obrażenia naszego ciała. Jeśli kierowca, który spowodował wypadek nie ma ubezpieczenia, to sam będzie musiał bezpośrednio pokryć koszty związane z konsekwencjami tego zdarzenia. Może to oznaczać, że musi sprzedać swoje mienie lub zaciągnąć kredyt. Jeśli tego typu rozwiązania nie wchodzą w grę, nasze roszczenie nie będzie uregulowane, co z kolei może spowodować, że sami będziemy musieli zapłacić zarówno za koszty naprawy pojazdu, jak i leczenia. Nie mówiąc już o czasie jaki musielibyśmy poświecić na uzyskanie odszkodowania od sprawcy wypadku.

Dlatego wszystkie osoby, które narzekają na to, że ubezpieczenie OC jest obowiązkowe powinny pamiętać o tym, że zdarzenia drogowe wiążą się z dużymi kosztami finansowymi – a dzięki polisie OC są one przenoszone na ubezpieczycieli. Z tego powodu istnienie obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego jest korzystne zarówno dla sprawcy zdarzenia, jak i poszkodowanego.

Źródło: opracowanie własne