Niewątpliwie pomoc udzielana w naprawdę trudnych momentach jest dla nas bardzo cenna. Do takich sytuacji możemy zaliczyć szkody, które uniemożliwiają nam dalsze zamieszkiwanie mieszkania lub domu. Co ważne, może do nich dojść nawet bez winy czy udziału ubezpieczonego. Jak zatem uzyskać lokal zastępczy z ubezpieczenia nieruchomości? 

Lokal zastępczy z ubezpieczenia mieszkania i domu 

Dla większości z nas mieszkanie lub dom stanowi nie tylko najcenniejszy składnik majątku, ale też miejsce zapewniające bezpieczeństwo i dach nad głową. Niekiedy jednak może dojść do sytuacji, w której w nagły sposób zostajemy tego komfortu pozbawieni – np. jeżeli wskutek pożaru w budynku rozmiar szkód okaże się tak duży, że uniemożliwia dalsze zamieszkiwanie w lokalu. Wówczas staniemy w obliczu sporego wyzwania – koniecznością natychmiastowego zorganizowania noclegu, często na dłuższy okres, w innym miejscu. Dlatego warto zdawać sobie sprawę, że ubezpieczenie Warta Dom pozwala na skorzystanie z opcji lokalu zastępczego, nie tylko gdy do szkody dojdzie w ubezpieczonym mieszkaniu, ale również, jeśli do szkody dojdzie poza ubezpieczonym lokalem mieszkalnym. 

Do takich sytuacji możemy zaliczyć między innymi wybuch gazu, zwarcie instalacji elektrycznej czy wybuch e-hulajnogi w sąsiednim mieszkaniu oraz pożar w częściach wspólnych, takich jak np. garaż podziemny. 

Jak uzyskać lokal zastępczy z ubezpieczenia? 

Co musimy zrobić, by skorzystać z usługi lokalu zastępczego? Aby uzyskać pomoc w ramach posiadanego ubezpieczenia należy potwierdzić brak możliwości dalszego zamieszkiwania w mieszkaniu lub domu. Mogą to zrobić: 

  • odpowiednie służby, takie jak straż pożarna, nadzór budowlany lub administrator budynku – jeśli szkoda wystąpiła poza ubezpieczonym lokalem, 
  • przedstawiciele Warty – jeśli szkoda wystąpiła w ubezpieczonym lokalu mieszkalnym. W okresie trwania umowy z takiej usługi możemy skorzystać raz. Limit kosztów w Wariancie Assistance Komfort wynosi 20 tys. zł a w Assistance Standard 10 tys. zł. 

Pomoc w ramach ubezpieczenia 

Należy pamiętać o tym, że cały proces związany z uzyskaniem lokalu zastępczego powinniśmy rozpocząć od kontaktu z ubezpieczycielem. Wówczas musimy zgłosić mu potrzebę zorganizowania pomocy. W odpowiedzi na zgłoszenie przedstawiciel towarzytwa niezwłocznie wskaże lokal zastępczy na terenie Polski: hotel, hostel, pensjonat lub inny lokal i określi czas przyznanego zakwaterowania zastępczego. A jak wygląda sytuacja z najemcami? Jeśli najemca ma ubezpieczenie swojego mienia, a fakt najmu został potwierdzony w dokumencie ubezpieczenia wówczas ma prawo do tego, by skorzystać z lokalu zastępczego. Limit na tę usługę wynosi 3 tys. zł. 

źródło: WARTA