Okres jesienno-zimowy w naszym kraju sprawia, że wielu z nas decyduje się nieco egzotyczne kierunki wyjazdów. Jednak wybierając się w tropiki warto pomyśleć o ryzyku związanym z taką podróżą, a przede wszystkim o możliwości zachorowania na jedną z chorób tropikalnych. Jak się zabezpieczyć przed ich skutkami? 

Ryzyko choroby tropikalnej podczas wyjazdu 

Planując zagraniczny wyjazd, a w szczególności dalszy do egzotycznych krajów, powinniśmy pomyśleć o profilaktyce chorób zakaźnych. Niestety choroby tropikalne stanowią ryzyko dla wszystkich osób wyjeżdżających za granicę. Pomimo tego, że występują one tylko na terenach o klimacie tropikalnym lub subtropikalnym mogą się szerzyć także w krajach znajdujących się w innych strefach klimatycznych. Jednak możemy zmniejszyć ryzyko zachorowania na tego typu chorobę. Zaleca się, by podczas urlopu w tropikach: 

 • często myć ręce, 
 • pić wodę z pewnego źródła, najlepiej butelkowaną, 
 • nie jeść surowych lub półsurowych produktów zwierzęcych, w tym mięsa, mleka czy owoców morza. 

Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że w takich krajach jak Kenia, Kuba, Dominikana, Malediwy czy Tunezja, jak i w wielu innych, występują choroby tropikalne. Wpływa na to między innymi specyficzny klimat cechujący się wysokimi temperaturami i wysoką wilgotnością powietrza. Schorzenia tego typu rozwijają się także w wyniku niedostatecznych warunków higienicznych i socjoekonomicznych.  

Do najczęściej występujących chorób tropikalnych zaliczyć należy: 

 • malarię, 
 • dengę, 
 • żółtą gorączkę, 
 • dur brzuszny. 

Obowiązkowe szczepienia ochronne przed wyjazdem w tropiki 

Zagraniczny wyjazd wiąże się nie tylko z koniecznością rezerwacji lotu czy miejsca noclegowego. Przed podróżą warto zadbać o bezpieczeństwo swoje i najbliższych. Resort zdrowia zaleca przed podróżą w tropiki odwiedzić przychodnię medycyny podróży lub skontaktować się z lekarzem specjalizującym się w chorobach zakaźnych, medycynie tropikalnej czy medycynie podróży. Na około 6-8 tygodni przed rozpoczęciem podróży w tropiki taka wizyta pozwoli na zaordynowanie turyście odpowiednich szczepień ochronnych. Do najczęściej zalecanych szczepień należą te przeciwko: 

 • żółtej gorączce, 
 • durowi brzusznemu, 
 • wirusowemu zapaleniu wątroby typu A, 
 • chorobie meningokokowej, 
 • kleszczowemu zapaleniu mózgu, 
 • japońskiego zapaleniu mózgu, 
 • wściekliźnie. 

Co więcej, przy wyjeździe do Afryki czy Ameryki Południowej wymagane może być szczepienie przeciwko żółtej gorączce. Jest ono obowiązkowe, a punkty szczepień, w których można je wykonać, znajdują się na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Pacjent otrzymuje potwierdzenie szczepienia w Międzynarodowej Książeczce Szczepień. 

Jak wybrać odpowiednie ubezpieczenie turystyczne? 

Pomimo podjętych działań profilaktycznych każdemu z nas może się zdarzyć choroba. Dlatego przed wyjazdem warto zaopatrzyć się również w odpowiednie ubezpieczenie turystyczne. Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że niekiedy posiadane przez nas ubezpieczenie (np. w cenie imprezy turystycznej) może nie pokryć kosztów leczenia, jeśli turysta zapadnie na chorobę tropikalną. 

Z tego powodu warto rozważyć zakup indywidualnego, prywatnego ubezpieczenia turystycznego. Polisa ta obejmuje najczęściej ryzyko kosztów leczenia i przypadek zachorowania podczas pobytu za granicą. W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) znajdziemy informacje o tym, jaki jest zakres terytorialny obowiązywania polisy i jakie świadczenia przysługują ubezpieczonemu. Co istotne, jedna umowa może nas chronić przed wieloma ryzykami, łącznie z opóźnieniem bagażu, opóźnieniem lotu, ubezpieczeniem bagażu podróżnego czy ubezpieczeniem od kosztów rezygnacji z wyjazdu lub ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków NNW i OC w życiu prywatnym. Także choroby tropikalne powinny być objęte ubezpieczeniem. 

I uwaga! W niektórych krajach wymagane jest okazanie ważnego ubezpieczenia na podróż. Dotyczy to np. wybranych krajów azjatyckich, jak: 

 • Indie, 
 • Nepal, 
 • Iran, 
 • Afganistan, 
 • Timor Wschodni. 

Niewątpliwie wybierając się w egzotyczną podróż warto posiadać ubezpieczenie turystyczne na wypadek chorób tropikalnych. Produkt ten zapewni nam pokrycie kosztów leczenia w danym miejscu na świecie, a nawet transport medyczny pozwalający na bezpieczny powrót do kraju, jeśli zajdzie konieczność takiego podróżowania. 

Źródło: UNIQA