Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania mienia zapewnia bezpieczeństwo i ochronę w przypadku wyrządzenia szkody osobie trzeciej oraz chroni przed poważnymi konsekwencjami finansowymi. Polisa OC jest w zasadzie potrzebna każdej firmie, ale warto o nią zadbać szczególnie zimą, kiedy to dużo częściej dochodzi do szkód spowodowanych zaniedbaniami, związanymi z niewłaściwym usuwaniem lodu lub śniegu.

Szkody spowodowane przez nienależyte usunięcie śniegu lub lodu

Szczególnie zimną często dochodzi do szkód wynikających z nienależytego odśnieżania, oblodzenia drogi czy chodnika czy niewłaściwego pozbycia się sopli. W rejestrach ubezpieczycieli możemy znaleźć szkodę opisującą sytuację, kiedy to z dachu budynku należącego do małego przedsiębiorstwa z branży reklamowej spadł potężny sopel i uderzył w zaparkowanego mercedesa, wgniatając i rysując karoserię oraz urywając lusterko. Naprawa auta kosztowała 12 000 zł, a odszkodowanie musiał wypłacić właściciel posesji.

Kolejnym przykładem jest szkoda, do której doszło w wyniku poślizgnięcia się starszej pani na oblodzonych schodach osiedlowego sklepu. W efekcie upadku kobieta złamała sobie nogę w dwóch miejscach. Mimo paromiesięcznej rehabilitacji nie udało się jej w pełni odzyskać sprawności. Właściciel sklepu musiał wypłacić odszkodowanie obejmujące zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji w wysokości 8 000 zł, a także zapłacić zadośćuczynienie za krzywdę w wysokości 30 000 zł.

Podane powyżej sytuacje nie stanowią rzadkości. I chyba każdy z nas jest w stanie wyobrazić sobie jeszcze wiele innych zdarzeń, które obarczałyby odpowiedzialnością właściciela lub najemcę nieruchomości.

Dlatego warto pamiętać, że niedopełnienie obowiązków związanych z użytkowaniem nieruchomości może wiązać się z koniecznością wypłaty odszkodowania w razie szkody. A przecież przed finansowymi konsekwencjami takich zdarzeń chroni polisa OC. Dzięki czemu prowadzenie własnej działalności będzie obarczone mniejszym ryzykiem.

Zimowe obowiązki właścicieli i najemców nieruchomości

Nienależyty odśnieżenie czy nie usuniecie sopli z dachu to przyczyny wielu zimowych szkód, do których dochodzi najczęściej przy wejściach do sklepów, punktów usługowych i gastronomicznych, a także na prowadzących do nich oblodzonych chodnikach. A już samo posiadanie nieruchomości sprawia, że można ponosić odpowiedzialność za wypadki, które powstały na jej terenie.

Nie każdy jednak wie, że właściciele i najemcy nieruchomości są zobowiązani do tego, by sprzątać chodniki wzdłuż działek. A śnieg i lód musi być składowany w takim miejscu, żeby nie utrudniał ruchu pieszych i pojazdów, jednocześnie pozostawiając możliwość ich wywozu.

Chodnik nie musi być odśnieżany przez właściciela tylko wówczas, gdy jest odgrodzony od działki trawnikiem lub pasem zieleni, albo gdy dopuszczono na nim płatne parkowanie samochodów.

Niemniej jednak pamiętajmy też o tym, że zadbać nie trzeba tylko o chodnik, ale również sam budynek. Bowiem właściciel powinien usuwać nawisy śnieżne i sople, sprzątać lód z dachów budynków i kompleksowo utrzymywać czystość, np. usuwać wodę po roztopionym śniegu czy lód ze schodów.

Przypominamy również, że w przypadku, gdy właściciel obiektu korzysta z usług profesjonalnej firmy w zakresie zarządzania nieruchomościami to na nią może przenieść odpowiedzialność za utrzymanie czystości.

Warto zadbać o OC firmy

Co zrobić, by nie płacić odszkodowania z własnej kieszeni? Wystarczy zadbać o ubezpieczenie OC firmy, bowiem w razie szkody to nie przedsiębiorca będzie zobligowany do wypłaty odszkodowania, a właśnie jego ubezpieczyciel. A to nie jedyna korzyść wynikająca z posiadania polisy OC. Zakład ubezpieczeń zadba też o zweryfikowanie zasadności roszczeń i związane z tym kwestie prawne. Ponadto zleci przeprowadzenie niezbędnych ekspertyz. Co znacznie uprości cały proces likwidacji szkody. I jak widać dzięki ubezpieczeniu przedsiębiorca może zaoszczędzić nie tylko swoje finanse, ale też i czas, który w przypadku prowadzenia własnej działalności jest niezwykle ceny.

Ale uwaga! Ubezpieczenie OC firmy nie zwalnia z konieczności uprzątnięcia śniegu lub lodu. Jeśli bowiem przedsiębiorca umyślnie zaniedba swoje obowiązki w razie szkody sam będzie musiał wypłacić odszkodowanie.

Źródło: Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A.