Zakup ubezpieczenia komunikacyjnego może być uciążliwy. Szczególnie, gdy poszukujemy czegoś więcej niż samo ubezpieczenie OC. Zawierając umowę często nie przywiązujemy uwagi do wielu kwestii, a jak się okazuje może to w najlepszym przypadku narażać nas na uszczuplenie portfela. Dlatego poniżej przedstawiamy najczęściej popełniane błędy związane z ubezpieczeniem samochodu, dzięki czemu łatwiej ich unikniemy.

Oferta ubezpieczeń komunikacyjnych

Poszukując optymalnej ochrony ubezpieczeniowej dla siebie i swojego pojazdu możemy wybierać pośród następujących produktów komunikacyjnych tj:

 • OC – czyli obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, za szkody wyrządzone innym uczestnikom ruchu,
 • Autocasco – to dobrowolna polisa, obejmująca ochroną ubezpieczeniową nasz samochód od skutków takich zdarzeń jak kradzież, zniszczenie i uszkodzenie,
 • Assistance – czyli ubezpieczenie zapewniające pomoc serwisową, medyczną oraz informacyjną,
 • NNW komunikacyjne – które obejmuje ochroną ubezpieczeniową życie i zdrowie kierowcy oraz pasażerów w związku z użytkowaniem pojazdu.

Pamiętajmy o tym, że najważniejszą kwestią w przypadku ubezpieczenia obowiązkowego jest to, by nie doprowadzić do przerwy w ochronie, bowiem kary za brak OC są dosyć wysokie i mogą znacznie obciążyć nasz domowy budżet.

Przepłacanie składki za ubezpieczenie OC

Najczęściej popełnianym błędem w przypadku zakupu ubezpieczenia samochodu jest przepłacanie za OC. Mimo tego, że zakres ochrony obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego wszędzie jest taki sam, to na wysokość składki wpływają takie parametry jak:

 • marka i model pojazdu,
 • pojemność silnika,
 • doświadczenie kierowcy,
 • wypracowane zniżki,
 • miejsce zamieszkania,
 • zawód
 • stan cywilny
 • posiadanie dzieci
 • przebieg i wiek pojazdu. 

Zatem skąd biorą się błędy związane z ubezpieczeniem OC i zapłatą wyższej składki? Wielu kierowców dość powszechnie decydując się na zakup polisy OC nie porównuje wcześniej ofert. Część z nich czeka też na automatycznie odnowienie u swojego aktualnego ubezpieczyciela. A jak się okazuje taka propozycja wznowienia często nie jest zbyt korzystna. Dlatego przed końcem polisy warto zapoznać się z innymi dostępnymi na rynku ubezpieczeń ofertami, np. kontaktując się ze swoim agentem ubezpieczeniowym. Dzięki temu zyskamy pewność, że wybraliśmy najlepszą dla siebie opcję ochrony.

Równie częstym błędem mającym wpływ na zakup ubezpieczenia komunikacyjnego jest podawanie przez kierowcę adresu zameldowania, a nie zamieszkania. Tymczasem jak pokazują analizy w zależności od regionu Polski ceny te mogą się znacznie od siebie różnić. I warto pamiętać o tym, że wielu ubezpieczycieli ma korzystne oferty dla odmiennych grup docelowych np. młodych kierowców.

Niewłaściwy wybór zakresu ochrony

W przypadku komunikacyjnych ubezpieczeń dobrowolnych kwestia zakresu ochrony jest nieco odmienna. Zazwyczaj im wyższa składka za polisę, tym szerszy zakres ubezpieczenia. Większość kierowców chce przecież, by umowa obejmowała samochód ochroną od wszelkich możliwych ryzyk, a pomoc w drodze zjawiała się w każdej nagłej potrzebie. Skąd, więc wynikają błędy przy zawieraniu ubezpieczeń takich jak Autocasco i assistance? Jak się okazuje przyczyną wielu pomyłek jest popadanie w skrajności tj.:

 • zakup polisy z bardzo wąskim zakresem ochrony – chęć zaoszczędzenia powoduje, że kierowca decyduje się na zakup AC w wersji mini lub okrojonego assistance. Jednak w razie potrzeby okazuje się, że polisa nie przyniesie istotnych korzyści, bowiem nie zadziała w wielu sytuacjach.
 • Zakup polisy z bardzo szerokim zakresem ochrony – bardzo rozbudowana wersja ochrony często powoduje, że kierowcy płacą za usługi, z których nigdy nie skorzystają.

Nieznajomość ogólnych warunków ubezpieczenia

Najczęściej popełnianie błędy wynikają często też z tego, że niechętnie szczegółowo zapoznajemy się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia. A przecież dokument ten zawiera wszystkie istotne kwestie dotyczące zawieranej umowy ubezpieczenia. To z OWU dowiemy się, co jest w zakresie ochrony, kiedy polisa nie zadziała lub czy wprowadzono jakieś limity. Dlatego tak ważne jest to, by przed podpisaniem umowy zapoznać się z ogólnymi warunkami wybranego przez nas ubezpieczenia. Dzięki temu unikniemy rozczarowania związanego z odmową wypłaty odszkodowania.

H2 Zatajanie informacji

Niestety błędy przy ubezpieczaniu samochodu pojawiają się także w wyniku zatajania informacji, które mają wpływ na ocenę ryzyka. Do tego typu sytuacji dochodzi najczęściej w przypadku ubezpieczeń dobrowolnych. Często w celu źle pojętej doraźnej oszczędności na polisie Autocasco właściciele samochodów wprowadzają ubezpieczyciela w błąd w kwestii:

 • rodzaju i ilości zabezpieczeń antykradzieżowych w aucie,
 • ilości kluczyków,
 • rzeczywistej wartości pojazdu,
 • rodzaju użytkowania samochodu.

W przypadku szkody ubezpieczyciel może zweryfikować te informacje i jeśli prawda wygląda inaczej niż stan faktyczny, odmówi wypłaty odszkodowania. Ostatecznie takie działania mogą okazać się bardzo kosztowne, dlatego nie warto tego próbować.

Jak widać wspomnianych wyżej błędów związanych z zakupem ubezpieczenia samochodu naprawdę można uniknąć. I pamiętajmy o tym, że czasami pozornie oszczędzając możemy być pozbawieni szansy na odszkodowanie.

Źródło: Beesafe.pl