Generali Agro rozpoczyna jesienny sezon sprzedaży ubezpieczeń upraw rolnych. Rolnicy już od 26 września będą mogli zabezpieczyć uprawy od zjawisk pogodowych, a także rozszerzyć zakres o klauzule szczególne. Ale to nie wszystko – ubezpieczyciel przygotował również specjalną akcję rabatową. 

Kompleksowe ubezpieczenie upraw 

26 września Generali Agro rusza ze sprzedażą ubezpieczeń upraw rolnych. Dodatkowo, przy zawieraniu umowy rolnicy mogą ubezpieczyć ziemiopłody oraz wykupić ochronę NNW.  

– Naszych klientów chcemy chronić kompleksowo, dając gwarancję płynności finansowej gospodarstwa w przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk pogodowych, takich jak gradobicie, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, deszcze nawalne czy huragany. Klienci mogą rozszerzyć zakres ubezpieczenia wybierając klauzulę szczególną, która pozwala na ochronę już od 8 proc. ubytku w plonie we wszystkich ryzykach objętych podstawowym zakresem. Oferujemy także 15 proc. lub 25 proc. ryczałtu w odszkodowaniu za szkody spowodowane ryzykiem ujemnych skutków przezimowania – wyjaśnia Krzysztof Mrówka, Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Rolnych Generali Agro. 

Przypominamy, że ubezpieczenia upraw w Generali Agro objęte są dopłatami z budżetu państwa do 65 proc. składki. 

Dodatkowy zakres ubezpieczenia 

W tym sezonie rolnicy mogą ubezpieczyć w Generali Agro zboża ozime (pszenica ozima, pszenica orkisz ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto ozime, mieszanka zbóż ozima) oraz rzepak ozimy. Ubezpieczenie będzie dostępne w czterech pakietach: 

  • Grad; 
  • grad, ujemne skutki przezimowania; 
  • grad, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania; 
  • grad, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, deszcz nawalny, huragan. 

Warto dodać, że ubezpieczenie ujemnych skutków przezimowania oferowane będzie z ryczałtem wypłaty odszkodowania na poziomie 15 proc. lub 25 proc. sumy ubezpieczenia. Natomiast ubezpieczenie rzepaku ozimego jest możliwe przy jednoczesnym ubezpieczeniu zbóż ozimych. Przy czym  łączna powierzchnia zbóż ozimych nie powinna być mniejsza niż 30 proc. powierzchni upraw na polisie. 

– By lepiej chronić klientów, we wszystkich klauzulach, które dotyczą upraw standardowych, wprowadziliśmy dodatkowy zakres ubezpieczenia w ryzyku ognia. W przypadku spalenia plonu głównego, rolnik będzie mógł otrzymać ryczałt w wysokości 200 zł/ha za utratę słomy. Co ważne – nie ma tu znaczenia przyczyna powstania pożaru – dodaje Krzysztof Mrówka. 

Ubezpieczyciel dodaje, że w trakcie zawierania umowy ubezpieczenia upraw, rolnicy mogą ubezpieczyć ziemiopłody oraz wykupić ochronę NNW w atrakcyjnej cenie. Ubezpieczenie chroni uprawy od momentu zasiewu lub wysadzenia do zbioru, a wykupienie dodatkowej ochrony płodów rolnych zabezpiecza także plony składowane w budynkach, silosach i piwnicach. Do wyboru są 3 warianty zależne od wysokości sumy ubezpieczenia wybranej przez klienta. Z kolei ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) obowiązuje przez całą dobę, na całym świecie, w pracy, jak i  w życiu prywatnym. 

Agro Program – specjalny system rabatowy 

Klienci ubezpieczyciela mogą liczyć także na specjalny system rabatowy „Agro Program”. W ramach promocji ubezpieczający otrzymuje punkty za zakup produktów Generali Agro. Punkty te upoważniają do naliczenia zniżki przy zawieraniu nowej umowy ubezpieczenia w ramach produktów Generali Agro – może to być maksymalnie 10 proc. wysokości składki.  

Warto podkreślić, że ubezpieczenie upraw (a także ubezpieczenie zwierząt gospodarskich z dopłatami budżetu państwa oraz produkcji zwierzęcej) zawsze traktowane jest jako nowa umowa ubezpieczenia. Wyjątek stanowi także ubezpieczenie Generali Flota, za którego zawarcie zwiększa się pula punktów promocyjnych, ale nie przysługuje rabat przy zawieraniu nowej umowy. Rabat z „Agro Programu” nie ma zastosowania przy wznowieniu polis Generali Agro. 

Istotne jest to, że ubezpieczyciel naliczy punkty klientom, którzy opłacili polisy w ciągu 400 dni przed dniem startu „Agro Programu”. Co w praktyce oznacza, że będą oni mogli skorzystać z rabatu już w tym sezonie ubezpieczania upraw. Natomiast klienci, którzy dotychczas nie korzystali z oferty Generali Agro, zaczną zbierać punkty i z pierwszego rabatu będą mogli skorzystać po zaksięgowaniu pierwszej płatności. 

Źródło: Generali Agro