Największy polski ubezpieczyciel dzieli się wiedzą i zachęca firmy różnych branż do prowadzenia działań budujących zadowolenie klientów. Podkreśla także, że zadbanie o dobre doświadczenia i satysfakcję klienta stanowi istotny czynnik przewagi nad konkurencją. 

Istotna satysfakcja klienta 

PZU przedstawia standardy, jak zadbać o dobre doświadczenia klienta podkreślając, że na jego satysfakcję wpływają nie tylko jego obecne doświadczenia, ale przebieg wszystkich interakcji z firmą, nawet tych z pozoru błahych. Z tego powodu warto zadbać o jego zadowolenie w trakcie całej „podróży”. 

Z raportu PZU „Customer Experience – z klientem na dobre i złe” wynika, że 76% badanych jest zadowolonych z usług, z których korzysta. Jednak czy to powód ku temu, by firmy spoczęły na laurach? Niekoniecznie, ponieważ te kilka czy kilkanaście procent niezadowolonych klientów może oznaczać setki lub nawet tysiące rozczarowanych osób. 

Jako lider rynku ubezpieczeń w Polsce, wiemy jak duże znaczenie ma optymalne zarządzanie doświadczeniami klienta i dbanie o jego satysfakcję od pierwszego kontaktu z firmą, przez opiekę posprzedażową, a nawet na etapie rezygnacji z usługi. Od kilku lat konsekwentnie budujemy w organizacji świadomość znaczenia Customer Experience, prowadzimy badania satysfakcji klienta, przyglądamy się jego ścieżkom i analizujemy reklamacje. Na tej podstawie optymalizujemy procesy i wdrażamy inicjatywy proklienckie, odpowiadające ich potrzebom. W najtrudniejszych sprawach wspiera nas Rzecznik Klienta PZU oraz Rzecznik Zdrowia. Zachęcamy inne firmy, aby korzystając z naszych doświadczeń, dbały o jakość obsługi swoich klientów, ponieważ wiemy, że taka postawa procentuje. Naszą wiedzą i wynikami najnowszych badań rynkowych dzielimy się w Raporcie CX, w którym przeanalizowaliśmy najważniejsze obszary funkcjonowania klienta w świecie usług tradycyjnych i cyfrowych 8 wiodących branż usługowych – mówi Aleksandra Agatowska, prezes zarządu PZU Życie SA. 

Jak budować proces obsługi klienta? 

Raport PZU „Customer Experience – z klientem na dobre i złe” zawiera m.in. wyniki badań dotyczące czynników wpływających na satysfakcję klientów oraz wskazówki, jak budować proces obsługi na każdym etapie ścieżki klienta. Znajdziemy tam także informacje o tym co może wywołać jego niezadowolenie. 

Ubezpieczyciel wskazuje, że na dobry początek warto dać się znaleźć. Satysfakcję klienta najbardziej obniżają sytuacje, gdy proces poszukiwania informacji jest skomplikowany, informacje są sprzeczne, a aplikacja mobilna lub strona internetowa nieintuicyjne. 

Należy także zminimalizować obawy klienta, bowiem transparentność to podstawa. Już na etapie zawarcia umowy pojawiają się widoczne obawy ubezpieczającego związane z bezpieczeństwem jego danych oraz koniecznością wyrażenia zgód marketingowych. 

Ubezpieczyciel zaznacza także, że podczas korzystania z produktu czy usługi po raz pierwszy klient weryfikuje swoje wyobrażenia i obietnice, jakie firma złożyła na etapie zakupu. Satysfakcję obniżają sprzeczne informacje, ograniczona dostępność obsługi przez internet i telefon oraz poziom intuicyjności i funkcjonalności kanałów cyfrowych. Warto spełniać obietnice. 

PZU podkreśla także znaczenie dostępności i przygotowania. Ważne jest zapewnienie klientom dostępu do zróżnicowanych kanałów kontaktu, nie tylko elektronicznych. Kontakt z kompetentnym i profesjonalnym pracownikiem, szczególnie w przypadku skomplikowanych sytuacji istotnie wpływa na satysfakcję. Zazwyczaj branżom, z których usług klienci korzystają regularnie, łatwiej jest osiągnąć wysokie wskaźniki satysfakcji (np. streaming, e-commerce, bankowość). Jednak zwiększenie częstotliwości kontaktu nie jest prostą i jedyną receptą na poprawę satysfakcji. 

Bez wątpienia czasem próby dla firmy może być proces reklamacji. Ponad 70% klientów pozytywnie ocenia poszukiwanie informacji, moment zakupu i korzystania z usługi czy produktu. Gwałtowne obniżenie satysfakcji ma miejsce zwykle na etapie reklamacji, który pokazuje, jak firma zachowuje się w sytuacji kryzysu. Blisko 1/3 badanych (29%) NIE jest zadowolona na tym etapie ścieżki klienta. Aż 60% klientów deklaruje, że miało problemy lub czegoś im zabrakło w procesie reklamacji. Co ciekawe, jednak 3 na 4 klientów ponownie zaufa firmie, która profesjonalnie zareaguje. 

Nie należy także komplikować w sytuacji, gdy ścieżki z klientem się rozchodzą. Na tym etapie odsetek niezadowolonych osób jest blisko dwukrotnie wyższy niż wcześniej. Połowa z badanych NIE uniknęła problemów podczas rezygnacji. Satysfakcję najbardziej obniżają sprzeczne i niezrozumiałe informacje dotyczące przebiegu tego procesu. 

Zespół do zadań specjalnych 

PZU dodaje także, że w sytuacji gdy tanie i wygodne rozwiązania takie boty czy automaty zawodzą warto mieć zespół do zadań specjalnych. 

– Dzisiaj coraz częściej w komunikacji z klientami firmy są wspierane przez boty i automaty. W prostych sprawach jest to tanie i wygodne rozwiązanie dla każdej ze stron. Jeżeli jednak coś nie zadziała, sytuacja jest niestandardowa lub  pilna, warto mieć zespół do zadań specjalnych. Taki został utworzony w PZU w 2017 roku. Klient może skontaktować się ze swoim rzecznikiem, którego celem jest rozwiązanie sytuacji, dające efekt „win-win”. Praktyka pokazuje, że to działa. Dla klienta jego sprawa jest zawsze najważniejsza. Nawet z pozoru błahy problem może spowodować eskalację i duże niezadowolenie. Działamy tak, aby czuł, że się nim zaopiekowaliśmy a znalezienie rozwiązania jest naszym priorytetem – zwraca uwagę Piotr Ożarek, dyrektor ds. Komunikacji z Klientem – Rzecznik Klienta. 

Przypominamy, że raport PZU „Customer Experience – z klientem na dobre i złe”, którego premiera zapowiedziana jest na 29 września 2022 roku, to kontynuacja dyskusji na temat doświadczeń klienta i relacji klient–firma. Ubezpieczyciel zapoczątkował ją wydanym w 2021 roku Raportem „Customer Experience – trwała przyjaźń z klientem”. Jak możemy przeczytać, w tegorocznym zestawieniu przeanalizowano sytuację nie tylko w sektorach związanych z działalnością biznesową Grupy PZU, lecz także zbadano opinie klientów 8 wiodących branż usługowych, które odpowiadają na różne potrzeby: ubezpieczenia, prywatna opieka medyczna, bankowość, telekomunikacja, usługi tradycyjne, e-commerce, usługi internetowe i streaming. 

Źródło: PZU SA