Nowe rozwiązanie wprowadzone przez UFG przy współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji umożliwi zakładom ubezpieczeniowym pozyskiwanie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów w trybie online. Dane w formie elektronicznej usługi dla rynku ubezpieczeniowego, jako pierwsza uzyskała już Grupa Ergo Hestia. Jak podaje UFG w najbliższym czasie planowane są również uruchomienia dostępu do CEP dla kolejnych zakładów ubezpieczeń.

Ubezpieczyciele uzyskają dane z Centralnej Ewidencji Pojazdów

Nowe rozwiązanie dla rynku ubezpieczeniowego umożliwia powszechny dostęp online i składanie zapytań do bazy Centralnej Ewidencji Pojazdów przez wszystkie zakłady ubezpieczeń, które posiadają w swojej ofercie ubezpieczenia komunikacyjne. Ubezpieczyciele będą mogli online weryfikować dane pojazdów w dowolnym momencie, mogą również sprawdzać różne zdarzenia przypisane do danego samochodu, a pozyskane informacje posłużą do bieżącej działalności. Dzięki temu zakłady ubezpieczeń będą mogły skuteczniej ustalać składki ubezpieczeniowe a także prowadzić likwidację szkód.

Jak podaje UFG dane będą pozyskiwane online i bezpłatnie, co jest odmienne od obecnej praktyki, która wymagała płatnych, papierowych wniosków. Tym samym czas oczekiwania był dłuższy a ubezpieczyciele ponosili dodatkowe koszty.

Lista funkcjonalności dostępu do bazy danych CEP jest dosyć szeroka a zakłady ubezpieczeń będą mogły weryfikować dane już na podstawie samego numeru rejestracyjnego pojazdu. Co ważne na takiej samej zasadzie będą mogły również uzupełniać dane wprowadzone do systemów, dzięki czemu będzie można uniknąć wielu błędów.

Dla pojazdów będzie można pozyskać informacje między innymi o:

  • odnotowanym właścicielu,
  • ewentualnym nowym nabywcy,
  • wycofaniu pojazdu z ruchu.
  • kradzieży czy odnalezieniu pojazdu,
  • wyrejestrowaniu.

Dodatkowo ubezpieczyciele będą mieli możliwość potwierdzenia danych, które są deklarowane przez klienta z tymi, które widnieją w CEP. Chodzi tu głównie o informacje odnośnie stanu technicznego pojazdu, które będą weryfikowane na podstawie widniejącej w CEP historii badań technicznych. Ubezpieczyciele otrzymają dzięki temu informacje na przykład o negatywnym wyniku badań i usterkach, jeśli takowe odnotowano.

Co ważne zakłady ubezpieczeń będą mogły również uzyskać dane o zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego, a także wszystkich właścicielach pojazdu na wskazany moment.  To samo dotyczy informacji na temat stanu licznika czy dodatkowych badań, które mogą wynikać np. ze skierowania na nie pojazdu przez Policję w czasie kontroli drogowej w związku z jego złym stanem technicznym.

Dostęp do bazy danych CEP gwarantuje również ubezpieczycielom możliwość potwierdzenia aktualności danych, które są okazywane przez klientów, jak np. dowodu rejestracyjnego czy zaświadczenia z badania technicznego.

Usługa dostępu do CEP związana jest działaniami przebudowującymi CEPiK, rozszerzając do niej dostęp zgodnie z oczekiwaniami różnych podmiotów, w tym całego rynku ubezpieczeniowego. Fundusz w ramach współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji pełni rolę wspierającą ubezpieczycieli komunikacyjnych.

Komentując uruchomienie usługi, Małgorzata Ślepowrońska, prezes zarządu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, powiedziała

„Cieszy mnie bardzo efektywna współpraca z Ministerstwem Cyfryzacji, które otwiera swoje bazy na potrzeby rynku ubezpieczeniowego. Dzięki naszej współpracy rejestry publiczne, posiadające przecież ogromną wartość informacyjną, realnie przyczyniają się do usprawnienia procesów biznesowych. Wszystko po to, aby szybciej i łatwiej wymieniać informacje na temat pojazdów i zdarzeń ich dotyczących, co z kolei przełoży się na jeszcze większą sprawność operacyjną zakładów ubezpieczeń w obszarze ubezpieczeń komunikacyjnych. Z kolei dla klientów  sprawny obieg i weryfikacja informacji oznaczają mniejsze ryzyko posługiwania się przez ubezpieczyciela nieaktualnymi czy nieprawidłowymi danymi. Jesteśmy gotowi  na uruchomienie usługi dla wszystkich ubezpieczycieli komunikacyjnych”.

Jako pierwsza z nowej usługi skorzysta Grupa Ergo Hestia. Zakład ubezpieczeń z powodzeniem odpytał bazę i otrzymał informacje zwrotne. Rafał Czuba, szef działu rozwoju pricingu w ERGO Hestii tak skomentował uruchomienie usługi :

Cały proces doprowadzenia do zgody wymagał bliskiej współpracy pomiędzy Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym a ERGO Hestią. Wspólnie przeszliśmy wielokrotne testy oraz część formalną. Jak podkreślił: Dostęp do bazy danych docelowo doprowadzi do uproszczenia procesu sprzedaży, a także zminimalizowania ryzyka błędów”.

Przedstawiciele Funduszu zapewniają, że będą wspierali kolejne zakłady ubezpieczeń w procesie dostępu i wymiany informacji z bazą CEPiK. Kolejni ubezpieczyciele mają skorzystać ze wspólnej usługi Funduszu i Ministerstwa w nadchodzących tygodniach. Co ważne towarzystwa ubezpieczeń mając dostęp do tak newralgicznego rejestru jakim jest CEP, zyskują dostęp do aktualnych, potwierdzonych urzędowo danych, dlatego mają nowe obowiązki wynikające z Ustawy o ochronie danych osobowych.

Źródło: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny