W związku z postępowaniem upadłościowym wobec duńskiego ubezpieczyciela Gefion, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny przekazuje ważne informacje dla osób poszkodowanych przez sprawców ubezpieczonych w zakresie OC  posiadaczy pojazdów mechanicznych w firmie Gefion.

UFG informuje, że poszkodowani przez sprawców ubezpieczonych w Gefion w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, w celu uzyskania odszkodowania powinni zgłosić szkodę do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za pośrednictwem dowolnie wybranego zakładu ubezpieczeń wykonującego działalność ubezpieczeniową w Polsce w zakresie ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Dane kontaktowe do tych zakładów można znaleźć na stronie internetowej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w sekcji „Członkowie Funduszu”.

Dodatkowe informacje znajdują się odpowiednio w sekcjach „Jestem poszkodowany” oraz „FAQ – Likwidacja szkód w UFG”.

Źródło: UFG