Unum Życie po raz kolejny otrzymało tytuł „Najlepszego Pracodawcy” w Polsce. To już piąte z rzędu wyróżnienie ubezpieczyciela, które zostało mu przyznane za budowanie angażującego miejsca pracy. Co ważne, program Kincentric Best Employers działa wyłącznie w oparciu o badania pracowników. 

Wyróżnienie dla Unum Życie 

Na początku warto wyjaśnić, że znany na całym świecie od ponad 20 lat program Kincentric Best Employers wyłania firmy, które tworzą najbardziej angażujące miejsca pracy. Co więcej, tytuł Najlepszego Pracodawcy jest przyznawany wyłącznie w oparciu o wyniki badań pracowników. 

 – Corocznie wyczekujemy Ankiety Zaangażowania, która bada opinie i odczucia naszych pracowników i współpracowników z pracy w Unum. W 2022 roku 98% naszej kadry wypełniło ankietę, a to nie tylko powód do dumy, ale też doskonałe potwierdzenie ich zaangażowania, zaufania i odwagi do dzielenia się szczerymi opiniami. A każda z nich jest dla nas niezwykle cenną informacją o tym, co działa, a co jest do poprawy. Uzyskany po raz piąty z rzędu tytuł Najlepszego Pracodawcy jest wspaniałym wyróżnieniem niezmiennych wartości naszej firmy, w której najważniejszy jest człowiek. Razem dbamy o autentyczność w relacjach, otwarty dialog, szczerość i współpracę, a to daje poczucie bezpieczeństwa i wzmacnia sens obranej drogi. Serdecznie dziękuję naszym pracownikom i współpracownikom za ich zaufanie, zaangażowanie i wspólne budowanie naszej wyjątkowej kultury pracy – komentuje Aneta Podyma, prezes zarządu Unum Życie.  

Podczas badania oceniane są 4 obszary: 

  • Zaangażowanie, mierzone chęcią respondentów do polecania pracodawcy, pozostawania w organizacji i ich poczucia motywacji. 
  • Zwinność biznesowa, sprawdzana percepcją innowacyjności organizacji i tempa adaptacji do zmian rynkowych. 
  • Angażujące przywództwo, weryfikowane oceną decyzyjności liderów, jasności komunikacji celów i zaangażowania w ich realizację. 
  • Orientacja na ludzi, czyli jak firma przyciąga i utrzymuje talenty. 

Możliwość rozwoju i otwartość na różnorodność 

Z opublikowanych informacji wynika, że spółka w każdej z powyższych kategorii uzyskała istotny wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Szczególnie wysoki w kategorii orientacja na ludzi, którą wyzwania ubiegłego roku najmocniej zweryfikowały.  

– Jesteśmy pełni wdzięczności za uznanie płynące od naszych zespołów, wyrażone wysokimi ocenami w badaniu. Dziś współpracujemy z ponad 700 pracownikami i współpracownikami, zlokalizowanymi w Warszawie i 12 największych miastach w Polsce. Oczekiwania każdego z nich są inne. Cieszę się, że jako pracodawca potrafimy się w nie wsłuchać i na nie odpowiadać. Osobiście bardzo cieszy mnie wzrost w obszarze możliwości rozwoju i otwartości na różnorodność. Te obszary wspieraliśmy w ubiegłym roku wsłuchując się w zgłaszane potrzeby – dodaje Michał Płaczkiewicz, Dyrektor Działu HR i Komunikacji Korporacyjnej. 

Najlepszy pracodawca 

Najlepsi Pracodawcy to firmy, które niezależnie od potencjalnych barier, takich jak np. rozmiar przedsiębiorstwa, geograficzne rozproszenie, czy też specyfika branżowa, budują dodatkową przewagę konkurencyjną i sukces biznesowy oparty na zaangażowaniu pracowników. Na ten moment, spośród niemal 100 firm poddanych certyfikacji, jedynie 5 firm w Polsce uzyskało ten tytuł. Co istotne, Unum Życie jest jedyną wyróżnioną firmą ubezpieczeniową.  

– 2022 rok przyniósł wyjątkowe wyzwania dla firm chcących wyróżnić się angażującym środowiskiem pracy. Niepewność gospodarcza i geopolityczna przeniosła oczekiwania pracowników na bardziej podstawowe potrzeby, takie jak stabilność zatrudnienia, wynagrodzenia, perspektywy rozwoju firmy i pracownika razem z nią. W konsekwencji trudniej było się wyróżnić jako atrakcyjny pracodawca. Tym większe uznanie i gratulacje dla Unum Życie nie tylko za utrzymanie, ale za umocnienie tytułu Kincentric Best Employer – komentuje Michał Dzieciątko, Dyrektor Kincentric w Polsce. 

Źródło: Unum Życie