W jakich sytuacjach wypowiedzenie umowy OC auta jest możliwe? Możemy to zrobić w kilku momentach, np. w przypadku zbliżającej się utraty ważności polisy czy też nabycia używanego samochodu. Jak zatem wygląda wzór wypowiedzenia polisy OC i w jakim terminie należy wypowiedzieć umowę? Sprawdź poniżej. 

Kiedy można wypowiedzieć polisę OC? 

Wypowiedzenie umowy OC możliwe jest w kilku przypadkach. Najczęściej moment ten związany jest ze zbliżającym się końcem okresu obowiązywania polisy. Wówczas należy złożyć pisemne wypowiedzenie najpóźniej na dzień przed końcem terminu aktualnej umowy OC samochodu. W innym razie ubezpieczyciel będzie zobowiązany do tego, by automatycznie przedłużyć z nami dotychczasowe ubezpieczenie. Obowiązek ten wynika z przepisów zawartych w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych. 

Co istotne, jeśli nie będziemy pamiętali o tym, by złożyć wypowiedzenie, a jednocześnie wykupimy polisę w innym towarzystwie, mamy prawo do tego, by wypowiedzieć ubezpieczenie, które wznowiło się automatycznie u dotychczasowego ubezpieczyciela (zgodnie z art. 28a ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych). Zapłacimy wówczas jedynie za okres, w którym ubezpieczyciel ponosił odpowiedzialność, czyli od momentu przedłużenia do wypowiedzenia umowy. Chodzi tu o wykluczenie sytuacji podwójnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 

Rozwiązanie umowy OC jest możliwe również w momencie wyrejestrowania pojazdu. Zazwyczaj krok ten związany jest z całkowitą utratą samochodu w wyniku kradzieży albo jego zezłomowaniem. By wypowiedzieć taką umowę należy dostarczyć ubezpieczycielowi dokumenty potwierdzające wyrejestrowanie pojazdu. Umowa ubezpieczenia OC rozwiąże się również, jeśli zdecydujemy się zarejestrować lub sprzedać swój pojazd za granicę – wówczas wystarczy przekazać ubezpieczycielowi kopie odpowiednich dokumentów. 

Wypowiedzenie polisy zbywcy 

W związku z tym, że momencie zakupu używanego samochodu przechodzą na nas także prawa oraz obowiązki związane z jego OC sami możemy podjąć decyzję odnośnie tego, czy chcemy kontynuować polisę po zbywcy, czy wolimy ją wypowiedzieć i zawrzeć nową u innego ubezpieczyciela lub w rozszerzonym zakresie ochrony. 

Niezwykle istotne jest jednak to, że jeśli nie złożymy wypowiedzenia, polisa OC poprzedniego właściciela będzie obowiązywać tylko do końca okresu, na jaki została zawarta. Oznacza to, że nie wznowi się automatycznie, tak jak w przypadku polisy kupionej przez nas samodzielnie. Nie dopilnowanie tego terminu wiąże się z ryzykiem przerwy w ubezpieczeniu. Pamiętajmy zatem, że OC jest obowiązkowe i nie może minąć nawet jeden dzień pomiędzy rezygnacją z ubezpieczenia OC zbywcy a zawarciem przez nas nowej umowy ubezpieczenia. 

Warto dodać, że polisę zbywcy mamy prawo wypowiedzieć w dowolnym momencie jej trwania. By to zrobić należy przesłać do towarzystwa zarówno umowę zakupu pojazdu, jak i wypowiedzenie polisy OC. Zazwyczaj możemy to zrobić online lub listem poleconym. 

Wypowiedzenie OC – co musi zawierać i jak je wysłać? 

Jakie informacje powinno zawierać wypowiedzenie umowy OC? W dokumencie tym należy wskazać dane towarzystwa, do którego wypowiedzenie jest kierowane, swoje dane, a także dotyczące samochodu oraz numer polisy OC. Jak już wspominaliśmy w przypadku wypowiedzenia umowy w związku z zakupem lub sprzedażą auta należy dołączyć kopię umowy kupna-sprzedaży pojazdu, a w przypadku wyrejestrowania samochodu, wystarczy, że dostarczymy ubezpieczycielowi kopię dokumentu potwierdzającego wyrejestrowanie. 

Wypowiedzenie polisy OC możemy złożyć osobiście w oddziale ubezpieczyciela, jednak mamy też i inne możliwości. Dokument ten możemy szybko przesłać przez internet, wykorzystując do tego przygotowany przez ubezpieczyciela wzór. Wystarczy wypełnić wszystkie pola, podpisać rezygnację z polisy OC czy jej wypowiedzenie, a następnie wysłać lub dostarcz w inny sposób do towarzystwa. 

Pomimo tego, że wypowiedzenie musi być przygotowane pisemnie większość ubezpieczycieli honoruje skan dokumentu przesłany mailem lub przez system ubezpieczyciela oraz oczywiście oryginały wysłane pocztą. Co ważne, w przypadku przesyłki wypowiedzenia za Poczty Polskiej data jego złożenia określana jest na podstawie daty ze stempla pocztowego. W pozostałych przypadkach decyduje dzień, w którym ubezpieczyciel otrzymał nasze wypowiedzenie. 

Źródło: UNIQA