Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała dane dotyczące rynku ubezpieczeń po I kwartale 2020 roku. Wynika z nich, że ubezpieczyciele wypłacili prawie 10,6 mld zł odszkodowań i świadczeń ubezpieczeniowych. Z tytułu OC komunikacyjnego wypłacono aż 2,5 mld zł i jest to o 6,6 procent więcej niż w roku ubiegłym.

Wysokość wypłaconych odszkodowań

Dane dotyczące sektora ubezpieczeń po I kwartale 2020 roku pokazują, że poszkodowani otrzymali 10,6 mld zł, w tym 4,7 mld zł stanowią ubezpieczenia na życie, 4 mld zł ubezpieczenia komunikacyjne (OC/AC) a 1,9 mld zł to pozostałe rodzaje ubezpieczeń.

– Odszkodowania zarówno z OC komunikacyjnego, jak i z autocasco są wyższe niż rok temu, mimo że dane obejmują również marzec, czyli początek pandemii, kiedy przemieszczanie się było ograniczone – mówi J. Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń.

PIU podaje, że Polacy na ochronę ubezpieczeniową swoich pojazdów wydali w pierwszym kwartale tego roku 5,9 mld zł, z czego ok. 3,7 mld zł stanowiły składki na OC, a 2,2 mld zł – składki na autocasco.

Natomiast prawie 1,2 mld zł wydano na ubezpieczenia chroniące domy, mieszkania i firmy przed skutkami żywiołów.

– W wynikach za I kw. 2020 r. widać wyraźny wzrost odszkodowań i świadczeń, spowodowany szkodami rolnymi. Miejmy nadzieję, że reszta roku będzie spokojna pod względem zjawisk pogodowych – mówi Andrzej Maciążek, wiceprezes zarządu PIU.

Sprzedaż ubezpieczeń na życie na tym samym poziomie

Jak informuje PIU w pierwszym kwartale 2020 roku Polacy wydali na ubezpieczenia na życie ponad 5,2 mld zł co stanowi niemal tyle samo co w roku minionym.

 – Ostatnie miesiące uświadomiły nam, że ochrona własnego zdrowia i życia jest kluczowa. Właściwe ubezpieczenie na życie i ubezpieczenie zdrowotne powinno być standardem – podkreśla J. Grzegorz Prądzyński.

Wyniki ubezpieczycieli po I kwartale

Zysk netto ubezpieczycieli w I kwartale 2020 roku wyniósł  ok. 1,1 mld zł i był o 7,4 proc. niższy niż w ubiegłym roku. Jak wynika z informacji podanych przez PIU Zakłady Ubezpieczeń ulokowały w obligacjach i innych papierach wartościowych, wspierających gospodarkę i finanse publiczne 78,3 mld zł aktywów natomiast 15,7 mld zł umieściły w akcjach spółek z GPW i innych papierach o zmiennej kwocie dochodu.

Natomiast do budżetu państwa ubezpieczyciele odprowadzili  ponad 322 mln zł podatku dochodowego.

Źródło: PIU