sarna

W zdecydowanej większości, kierowcy często zapominają o tym, że przejeżdżając przez drogi okalające lasy, mogą natknąć się na zwierzęta. Brak uwagi może zakończyć się tragicznie lub w najlepszym przypadku zniszczeniem auta. Przed kłopotami, kierowców może uchronić odpowiednio dobrana polisa autocasco. Inne formy roszczeń po zderzeniu (np. odszkodowanie od zarządcy dróg za brak znaku) są procesem długotrwałym nie zawsze kończącym się pomyślnie dla kierowców.

Policjanci apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach w okolicy lasów i pól uprawnych

Znak drogowy o symbolu A-18b ostrzega użytkowników dróg o tym, że właśnie tutaj należy zachować szczególna ostrożność. Znak ten oznacza, że na pewnym odcinku drogi mogą przebiegać dzikie zwierzęta. Nadmierna prędkość w tym miejscu może spowodować bardzo groźne w skutkach zderzenie z sarną, łosiem czy innym dzikim zwierzęciem.

Nie wolno lekceważyć znaku drogowego A-18b, który ostrzega, że w tym miejscu, na pewnym odcinku drogi, występuje wysokie ryzyko tego, że przez drogę będą przechodzić dzikie zwierzęta. Jadący z nadmierną prędkością kierowca może nie mieć wystarczająco dużo czasu, aby bezpiecznie zahamować i wykonać manewr ominięcia takiej niespodziewanej przeszkody na drodze. Zderzenie z dzikim zwierzęciem może być bardzo groźne w skutkach. Najprostszym sposobem uniknięcia kolizji z dziką zwierzyną jest po prostu zdjęcie nogi z gazu. Zawsze, gdy wjeżdżamy w tereny leśne, bądź takie, w których mogą pojawić się dzikie zwierzęta, odpuśćmy pedał gazu – to nam da większe szanse w chwili gdy na jezdnię wtargnie nieoczekiwany gość.

Co może pomóc w uniknięciu zderzenia ze zwierzęciem?

Przyczyną zdarzeń drogowych z udziałem dzikich zwierząt jest przeważnie nadmierna prędkość, która ogranicza możliwości manewru w przypadku pojawienia się zwierzęcia na drodze. Należy pamiętać, że dzikie zwierzęta są najbardziej aktywne o zmierzchu i o świcie. Wtedy spędzają czas na żerowaniu. Właśnie o takich porach należy być szczególnie ostrożnym jadąc przez drogi otoczone lasem. Oślepione przez samochód zwierzęta w zdecydowanej większości nie uciekają tylko stoją w bezruchu. Co należy zrobić w takiej sytuacji? Użyć klaksonu. Warto również mieć na uwadze fakt, że zwierzęta żyją w stadach i może być ich znacznie więcej.

Zderzyłeś się ze zwierzęciem, co dalej?

Jeżeli dojdzie do wypadku z udziałem dzikiej zwierzyny, zjechać na pobocze, włączyć światła awaryjne i zabezpieczyć miejsce trójkątem ostrzegawczym. Należy również pamiętać o zachowaniu szczególnej ostrożności w stosunku do zwierzęcia – ranne może być niebezpieczne. Koniecznie należy zawiadomić odpowiednie służby, dzwoniąc na numer alarmowy 112.

Ubezpieczenie na wypadek zdarzenia ze zwierzęciem

Po zderzeniu ze zwierzęciem nieubezpieczeni kierowcy raczej nie otrzymają odszkodowania. Brak znaku ostrzegawczego może być powodem roszczeń np. do zarządcy dróg, jednak udowodnienie winy trwa latami i nie zawsze kończy się pomyślnie dla kierowcy. Inaczej jest w przypadku posiadania polisy autocasco. Większość polis autocasco przewiduje wypłatę odszkodowania za zderzenie z dzikim zwierzęciem, jednak warto się o tym upewnić i przeczytać dokładnie ogólne warunki ubezpieczenia.

Źródło: www.policja.pl