lekarz

Polska Izba Ubezpieczeń podsumowała wyniki rynku ubezpieczeń zdrowotnych po pierwszym półroczu 2019 r. Wyniki badań wskazują, że rynek ten dynamicznie rośnie. Ponad 430 mln zł wydaliśmy w I półroczu 2019 r. na prywatne ubezpieczenia zdrowotne. To o 12 proc. więcej niż rok wcześniej.

Z prywatnej polisy zdrowotnej na koniec czerwca o 1/5 osób więcej niż przed rokiem

12 procentowy wzrost sprzedaży prywatnych polis zdrowotnych w porównaniu z pierwszą połową 2018 r. to nie wszystko. Z prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych korzystało na koniec czerwca ponad 2,7 mln osób, czyli 20 proc. więcej niż przed rokiem.

Zapaść w publicznej zdrowia powodem oborowego zainteresowania polisami zdrowotnymi

Polska Izba Ubezpieczeń Polacy wskazuje ochronę zdrowia jako priorytet, dlatego rośnie chęć do wykupywania tego typu ubezpieczeń. Nie bez znaczenia jest zapewne zapaść w publicznej służbie zdrowia. Wydłużające się kolejki, kłopoty z dostaniem się do specjalistów to wszystko sprawia, że Polacy obawiają się o swoje zdrowie i życie.

Świadczenie w prywatnej opiece zdrowotnej coraz droższe

Eksperci z PIU zwracają przy tym uwagę, że świadczenia w prywatnej opiece zdrowotnej – kupowane poza ubezpieczeniami, z własnej kieszeni – stają się coraz droższe. Z danych GUS wynika, że usługi medyczne były w lipcu 2019 r. droższe niż rok wcześniej o 5,6 proc.

Rośnie liczba osób objętych ubezpieczeniem grupowym

Dorota M. Fal, doradca zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń wyjaśnia: „Rośnie także liczba osób objętych ubezpieczeniem grupowym. Pracodawcy chcą zapewnić swoim pracownikom szerszy dostęp do świadczeń medycznych. Podyktowane jest to z jednej strony kwestiami medycznymi, z drugiej strony walką o pracownika”.

PIU przywołuje też dane, z których wynika, że strach przed zachorowaniem jest ryzykiem, którego najbardziej obawiają się mieszkańcy wszystkich krajów OECD. W badaniu „Risks That Matter”, przeprowadzonym w 21 krajach OECD w 2018 r., aż 54 proc. respondentów zadeklarowało, że najbardziej boi się choroby lub niepełnosprawności.

Źródło: www.parkiet.com www.rp.pl