łańcuchy na kołach

Kierowcy coraz częściej zastanawiają się nad sensem wymiany opon na tak zwane „zimówki”. Jak jednak zauważają eksperci – zaniechanie zmiany opon nie jest dobrym pomysłem. Co prawda za jazdę na letnich oponach podczas zimy mandatu nie dostaniemy – jednak w przypadku kolizji możemy mieć duże problemy z odszkodowaniem z polisy Autocasco.

Polskie przepisy nie nakazują używania zimą sezonowych opon

W wielu krajach europejskich wymóg wymiany opon dostosowanych do pogody zaczyna obowiązywać 1 listopada. Brak wypełnienia tego obowiązku kierowcy z Austrii, Chorwacji, Czechach, Estonii, Finlandii, Niemczech, Norwegii, Rumunii, Słowenii, Szwecji oraz na Litwie, Łotwie i Słowacji mogą zapłacić wysokie kary. W Polsce takiego obowiązku nie ma. Kierowcy sami decydują o tym, czy wymieniać opony, a mając na uwadze ostatnie ocieplenie – robią to coraz rzadziej.

Nie masz „zimówek”? Ubezpieczyciel obniży wysokość odszkodowania z polisy Autocasco

O ile brak opon dostosowanych do warunków na drodze nie grozi mandatem – w przypadku kolizji lub wypadku, ubezpieczyciel może znacznie zaniżyć wysokość odszkodowania z polisy autocasco, uznając to za rażące niedbalstwo ze strony kierowcy.  Warunki jakie zawieramy z ubezpieczycielami są kluczowe dla wypłaty odszkodowania. W związku z tym warto przed podpisaniem dokumentu zapoznać się z warunkami na podstawie których zakład ubezpieczeń weźmie na siebie finansową odpowiedzialność.

W przypadku obowiązkowej polisy OC zakłady ubezpieczeń nie mają swobody w ustalaniu zasad wypłaty odszkodowania

Ubiegając się o odszkodowanie z tytułu posiadania obowiązkowej polisy OC powołujemy się na ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych. Wobec braku stosownych uregulowań prawnych w zakresie obowiązkowego stosowania zimowego ogumienia, nie ma podstaw do odmowy wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia OC z tego powodu, ani pomniejszania jego wysokości. W przypadku assistance jest podobnie. W ramach pomocy komunikacyjnego assistance, kierowca może liczyć na wsparcie ubezpieczyciela.  Pomoc ta należy się nawet jeśli przyczyną uszkodzenia auta będzie brak opon dostosowanych do panujących na drodze warunków pogodowych.

Źródło: www.auto-swiat.pl  www.votum-sa.pl