bilon

Z badania przeprowadzonego przez SW Research Agencję Badań Rynku i Opinii na zlecenie Santander Aviva Ubezpieczenia wynika, że prawie dwie trzecie Polaków uważa, iż w momencie pobierania kredytu w banku, powinno się też pomyśleć o ubezpieczeniu.

Polacy coraz chętniej sięgają po pożyczki

Z badania Santander Aviva Ubezpieczenia wynika, że 65,1 proc. ankietowanych jest gotowych sięgnąć po kredyt gotówkowy. Co piąty badany zdecydowałby się na kwotę do 5 tys. zł lub od 5 tys. zł do 10 tys. zł, a jeden na siedmiu jest zainteresowany kredytem od 10 tys. zł do 20 tys. zł.

Wraz z rosnącym zadłużeniem Polaków wzrasta gotowość do ubezpieczenia spłaty zobowiązań

Gotowość ubezpieczenia przejawia zdecydowana większość ankietowanych osób – 59 proc. Deklarują oni chęć zakupu polisy zabezpieczającej spłatę kredytu gotówkowego, np. w razie utraty pracy, ciężkiej choroby lub wypadku. Większą skłonność do ubezpieczania się przejawiają kobiety – jest ich 63,1 proc., podczas gdy pozytywnych odpowiedzi mężczyzn 54,3 proc., a więc o 8,8 pkt proc. mniej.

Santander Aviva Ubezpieczenia: „Jesteśmy coraz bardziej świadomi i aktywnie staramy się chronić przed konsekwencjami zdarzeń losowych”

Krzysztof Charchuła, prezes Santander Aviva Ubezpieczenia wyjaśnia: „Nasze badanie pokazuje, że Polacy, którzy coraz chętniej sięgają po kredyty, mają też większe przekonanie o konieczności ochrony swoich zobowiązań. Wskazuje tak blisko dwie trzecie ankietowanych. To oznacza, że pod względem postaw finansowych jesteśmy coraz bardziej świadomi i aktywnie staramy się chronić przed konsekwencjami zdarzeń losowych. Wciąż pozostaje jednak spora grupa kredytobiorców, którzy przejawiają nieufne podejście do ubezpieczeń”.

Pakiety dopasowane do równych potrzeb klientów

Prezes Santander Aviva Ubezpieczenia wyjaśnia na czym polega ochrona proponowana przez Santander Aviva Ubezpieczenia: „Oferta składa się z pakietów dopasowanych do różnych potrzeb klientów. Zapewniamy ochronę nie tylko osobom zatrudnionym na umowę o pracę czy mianowanie, ale i tym prowadzącym działalność gospodarczą czy będącym już na emeryturze. Dajemy wsparcie finansowe zarówno w przypadku utraty pracy, jak i choroby, nieszczęśliwego wypadku czy śmierci – zapewnia Krzysztof Charchuła. – Jest to produkt w pełni dostosowany do nowych regulacji wynikających np. z dyrektywy o dystrybucji ubezpieczeń (IDD). Wierzymy, że polisy tego typu, przejrzyste i łatwe do zrozumienia dla klientów, powinny być standardem na rynku ubezpieczeniowym”.

Mimo rosnącego zainteresowania ubezpieczeniami kredytu prawie 41 proc. ankietowanych nie rozważa zakupu polisy zabezpieczającej spłatę kredytu gotówkowego

Jako główny powód sceptycznego nastawienia do polis ubezpieczeniowych najczęściej podawany jest brak potrzeby. Tak odpowiada 35,7 proc. ankietowanych, 31,8 proc. nie wierzy w sens ubezpieczenia, a 24,4 proc. jest przekonanych, że ma zbyt niską kwotę zobowiązania. Problemem nie okazał się natomiast brak pieniędzy lub wystarczającej wiedzy o ubezpieczeniach. Na takie odpowiedzi powoływał się odpowiednio co siódmy oraz co dziesiąty badany.

W przypadku problemów ze spłatą nieubezpieczonego kredytu mamy skłonność do dodatkowego zadłużania się

Aż o 54,9 proc., jest gotowa zaciągnąć nowe długi, aby  spłacić  kredyt. W pierwszej kolejności zgłosilibyśmy się do bliskich. Środki na spłatę zobowiązań od rodziny lub znajomych pożyczyłoby 46 proc. ankietowanych Prawie co dziesiąty szukałby wsparcia w firmie pożyczkowej oferującej tzw. chwilówki. do Kobiety przejawiają większą skłonność do zadłużenia, wśród których do rodziny zgłosiłoby się 49,8 proc. wobec 42,5 proc. mężczyzn, a do firm pożyczkowych 9,2 proc. wobec 8,7 proc. mężczyzn.

Sprzedajemy majątek, żeby spłacić długi

Poszukując pieniędzy na spłatę kredytu, wśród rozważanych rozwiązań badani wskazywali  możliwość sprzedaży części majątku. Taką postawę przejawia 29,2 proc. badanych. Równocześnie tylko co trzeci badany zdecydowałby się poprosić bank o możliwość zawieszenia spłaty rat kredytu do czasu znalezienia źródła dochodu.

Źródło: www.rp.pl