Allianz ostrzega swoich klientów przed oszustwami. W opublikowanym komunikacie ubezpieczyciel apeluje między innymi o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych stron internetowych. 

Uwaga na oszustów  

Allianz zwraca się do swoich klientów z prośbą o zachowanie ostrożności w działaniach związanych z inwestowaniem. Niestety osoby, które korzystają aktywnie z usług finansowych, w tym inwestycji, mogą być narażone na próby nadużyć. Niekiedy zdarza się, że osoby nieuprawnione podają się za przedstawicieli znanych instytucji finansowych i w ten sposób próbują wyłudzić dane lub też namówić do korzystania z fałszywych platform transakcyjnych lub też zainwestowania pieniędzy, kusząc obietnicą nierealnych zysków. Bardzo często wykorzystują do tego kanały komunikacji cyfrowej lub zwykły telefon. 

Warto podkreślić, że instytucje finansowe przykładają dużą wagę do przeciwdziałania takim praktykom, zaczynając od przypominania swoim klientom, jak inwestować bezpiecznie. Działania takie podejmują również instytucje nadzorujące i organy ścigania. 

Ubezpieczyciel ma świadomość, że nieuczciwe działania mogą dotyczyć także marki lub oferty Allianz. Z tego powodu towarzystwo apeluje do swoich klientów o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa, korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych stron internetowych oraz autoryzowanych pośredników. 

Inwestowanie w fundusze podmiotów zagranicznych 

Allianz w szczególności prosi o weryfikację informacji i zachowanie ostrożności przy dokonywaniu inwestycji pierwszy raz, a także gdy klienci zamierzają skorzystać z oferty podmiotów zagranicznych, w tym oferty Allianz Global Investors GmbH. Jak możemy przeczytać, w naszym kraju klient indywidualny może zakupić tylko polskie subfundusze inwestycyjne TFI Allianz Polska, które inwestują w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych Allianz Global Investors. Więcej informacji na temat oferty ubezpieczyciela można znaleźć na stronie internetowej Allianz. 

Co zrobić w razie podejrzenia oszustwa? 

Ubezpieczyciel wskazuje, że w razie wątpliwości dotyczących propozycji przedstawianych przez osoby niebudzące zaufania lub podejrzenia, że klient ma do czynienia z próbą oszustwa, należy podjąć działania, które są w interesie wszystkich uczciwych klientów i instytucji. Allianz prosi o przesłanie wiadomości na poniżej podane adresy, a w uzasadnionych sytuacjach prosi również o zgłoszenie podejrzenia przestępstwa na policję.  

Jeśli podejrzenie nieuczciwych działań dotyczy oferty Allianz Global Investors wiadomość należy przesłać na adres FRAUDEU@ALLIANZGI.COM. Natomiast w pozostałych przypadkach ubezpieczyciel prosi o kontakt mailowy: COMPLIANCE@ALLIANZ.PL

Źródło: Allianz Polska