W związku z projektem dot. innowacyjnego rozwiązania, które ma na celu usprawnienie i przyspieszenie pracy agenta ubezpieczeniowego zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania ankietowe.

Analiza potrzeb agentów ubezpieczeniowych

Jakie są najistotniejsze potrzeby agentów ubezpieczeniowych?

Ankieta składa się w większości z pytań zamkniętych, a jej wypełnienie zajmie zaledwie kilka minut. Przeprowadzone badanie jest w 100% anonimowe i służy tylko i wyłącznie badaniu potrzeb agentów ubezpieczeniowych.

Analiza potrzeb agentów ubezpieczeniowych – Ankieta

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie i dziękujemy za poświęcony czas.