Standardowe ubezpieczenia domu lub mieszkania zawierają zazwyczaj również pakiet usług assistance. W zależności od wybranego wariantu możemy liczyć na wsparcie ubezpieczyciela w takich sytuacjach jak pęknięta rura czy zalany dom. Jakie zalety ma assistance domowe? 

Home assistance – kiedy jest przydatne? 

W przypadku szkody zgłoszonej z ubezpieczenia nieruchomości ubezpieczyciel ma 30 dni na wypłatę odszkodowania. Niestety do tego czasu poszkodowani muszą jakoś sobie radzić ze skutkami tego zdarzenia. Właśnie w takich sytuacjach przydatny okazuje się domowy assistance. Ubezpieczenie tego typu obejmuje swoim zakresem bezpłatną całodobową pomoc w przypadkach, które są szczegółowo określone w umowie. Może to być nieszczęśliwe zdarzenie losowe, awaria czy wypadek w domu lub mieszkaniu. W razie zajścia zdarzenia opisanego w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU), ubezpieczyciel zajmie się takimi sprawami, jak organizacja naprawy instalacji wodno-kanalizacyjnej czy elektrycznej, wezwie stolarza, hydraulika czy szklarza. A jeśli na przykład na skutek podtopienia po nadmiernych opadach śniegu woda zaleje nam piwnicę, uszkadzając instalację elektryczną, możemy również szybko otrzymać pomoc, nie poszukując w stresującej dla nas sytuacji odpowiednich fachowców. 

Świadczenia assistance 

Assistance domowe swoim zakresem obejmuje świadczenia, które można określić jako pierwszą pomoc w razie awarii czy zdarzeń losowych. Usługi te to między innymi: 

  • interwencja specjalisty (elektryk, hydraulik, ślusarz, technik urządzeń grzewczych, technik systemów alarmowych, szklarz), 
  • transport mienia w sytuacji, gdy w następstwie awarii instalacji lub zdarzenia losowego zachodzi konieczność zabezpieczenia mienia ruchomego poza miejscem zamieszkania ubezpieczonego, gdyż pozostawienie go tam grozi jego uszkodzeniem, utratą lub zniszczeniem, 
  • dozór mienia, gdy zachodzi konieczność zabezpieczenia go przed utratą lub zniszczeniem przez inne osoby, 
  • przechowywanie mienia w przypadku, gdy w następstwie awarii instalacji lub zdarzenia losowego zachodzi konieczność zabezpieczenia mienia poza miejscem zamieszkania ubezpieczonego, gdyż pozostawienie go w tym miejscu grozi jego uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

Warto zaznaczyć, że by otrzymać pomoc po zajściu nieszczęśliwego zdarzenia, powinniśmy skontaktować się z całodobowym numerem alarmowym, który zazwyczaj wskazany jest na naszej umowie ubezpieczenia. Numer ten jest też dostępny na stronie ubezpieczyciela. 

Skuteczna pomoc w niespodziewanych sytuacjach 

Praktyka pokazuje, że zorganizowanie pomocy przez firmę assistance jest zazwyczaj znacznie szybsze i skuteczniejsze, niż samodzielne szukanie fachowej pomocy. Tym bardziej, że firmy świadczące usługi assistance współpracują z usługodawcami na terenie całego kraju, a jakość oferowanych usług systematycznie weryfikują. Co więcej, w razie takich zdarzeń jak klęska żywiołowa czy awaria możemy być odcięci od internetu. 

Pamiętajmy, że większość świadczeń assistance realizowana jest bezpłatnie. Ubezpieczenie nie obejmuje natomiast pokrycia kosztów zakupu części zamiennych oraz materiałów niezbędnych do wykonania naprawy. Oznacza to, że te ponosi ubezpieczony. 

Źródło; Europa Ubezpieczenia