Compensa dodała kolejne funkcjonalności w obszarze likwidacji prostych szkód majątkowych i komunikacyjnych. Automatyczna wypłata, mająca wcześniej zastosowanie w przypadku uproszczonych ścieżek likwidacji, może nastąpić także po zawarciu ugody przez rzeczoznawcę oraz decyzji klienta o skorzystaniu z pomocy warsztatu partnerskiego Towarzystwa.

W czerwcu Compensa wdrożyła kolejną innowację w obszarze likwidacji szkód, dzięki której automatyczna wypłata odszkodowania może nastąpić w dwóch kolejnych przypadkach. Jednym z nich jest zawarcie przez rzeczoznawcę ugody z klientem, a drugim decyzja klienta o skorzystaniu z pomocy warsztatu partnerskiego Compensy. Nowe możliwości zastosowania automatycznej wypłaty odszkodowania zostały dodane do już istniejącej, stosowanej w uproszczonych ścieżkach likwidacji szkód, która została wdrożona w grudniu ubiegłego roku.

Stawiamy kolejne kroki na drodze w stronę cyfryzacji Compensy. Naszym celem jest z jednej strony odpowiedź na technologiczne przyzwyczajenia klientów, a z drugiej oszczędność czasu zarówno osób starających się o odszkodowanie, jak i likwidatora. Teraz nie musi on już ręcznie sprawdzać, czy spełnione są wszystkie warunki do przyjęcia odpowiedzialności i wypłaty odszkodowania. W przypadku automatycznej wypłaty jest to automatycznie podsumowywane przez system – komentuje Rafał Mosionek, Zastępca Prezesa Zarządu Compensy, odpowiedzialny w firmie między innymi za obszar likwidacji szkód.

Obecnie w przypadku samolikwidacji co trzecia szkoda jest kwalifikowana do automatycznej wypłaty, a klient otrzymuje odszkodowanie już w kilka – kilkanaście godzin od rozpoczęcia procesu likwidacji.

Źródło: Compensa