Najczęściej, w przypadku szkody spowodowanej przez innego kierowcę zgłaszamy ją do ubezpieczyciela sprawcy. Nie każdy zdaje sobie jednak sprawę, że likwidacją szkody w określonych okolicznościach może się zająć nasze towarzystwo ubezpieczeń w ramach Bezpośredniej Likwidacji Szkody? Co to oznacza? W jakich przypadkach możemy z tego skorzystać?

System BLS – na czym polega?

BLS to skrót od bezpośredniej likwidacji szkody. Jest to system, który został skonstruowany w ramach Polskiej Izby Ubezpieczeń i wystartował w kwietniu 2015 roku. Dzięki temu rozwiązaniu po zdarzeniu drogowym, w którym jesteśmy stroną poszkodowaną, szkodę możemy zgłosić bezpośrednio do swojego towarzystwa ubezpieczeń, a nie ubezpieczyciela sprawcy. Bez wątpienia atutem systemu jest prostsza i szybsza likwidacja szkody.

Warto tu dodać, że wcześniej wielu klientów decydując się na zakup ubezpieczenia OC, brało pod uwagę jedynie wysokość składki. Po wprowadzeniu BLS większe znaczenie zaczęła mieć jednak jakość obsługi, bowiem klienci mają możliwość jej weryfikacji. Wynika to z tego, że kiedy ubezpieczeni zgłaszają szkody do swojego ubezpieczyciela, orientują się, jak przebiega cały proces likwidacji szkody. Dzięki rzetelnej obsłudze towarzystwo może zachęcać klientów do korzystania z ich usług i zyskuje możliwość budowania z nimi trwałych relacji. W systemie tradycyjnym ubezpieczyciel poszkodowanego tak naprawdę nie uczestniczy w procesie likwidacji szkody.

Pamiętajmy, że BLS nie jest w Polsce obowiązkowy. A jedną z pierwszych 8 firm, które 30 marca 2021 roku zawarły umowę w ramach systemu była Aviva.

Jak działa system? BLS opiera się na umowie pomiędzy ubezpieczycielami, którzy rozliczają koszty likwidacji szkody pomiędzy sobą. Ale pamiętajmy o tym, że z tego rozwiązania możemy skorzystać tylko wówczas, gdy ubezpieczyciel sprawcy, jak i nasz należą do systemu. Zdarza się bowiem, że dane towarzystwo wdrożyło uproszczone systemy likwidacji szkód, które zapewniają podobne rozwiązania, ale nie należy do BLS. Dlatego jeśli chcemy skorzystać z tej metody, powinniśmy skontaktować się z ubezpieczycielem albo sprawdzić informacje na jego stronie, aby potwierdzić, czy mamy taką możliwość.

Kiedy można skorzystać z BLS?

Szkodę w ramach systemu BLS możemy zgłosić wówczas, gdy:

  • w zdarzeniu uczestniczyły nie więcej niż 2 pojazdy,
  • nie doszło do szkód osobowych,
  • koszt likwidacji szkody nie przekracza 30 000 zł,
  • do zdarzenia doszło na terytorium Polski,
  • oba towarzystwa należą do systemu BLS.

Obecnie z systemu korzystają takie towarzystwa jak Aviva, Concordia, ERGO Hestia, HDI, Link4, MTU, MTU24, PZU, UNIQA,  Warta, Wiener czy You Can Drive.

Skąd jednak mamy wiedzieć, czy koszt likwidacji szkody nie przekroczy 30 000 zł? Nawet mając, co do tego wątpliwości możemy zgłosić zdarzenia do swojego ubezpieczyciela. Jeśli okaże się, że koszt likwidacji szkody przekroczy wspomnianą kwotę, to wówczas sprawa zostanie przeniesiona do ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia.

Co ważne, nawet jeśli szkodę w ramach BLS będzie likwidować nasz ubezpieczyciel, nie wpłynie to negatywnie na historię przebiegu ubezpieczenia OC i nie spowoduje, że w kolejnym roku więcej zapłacimy za ochronę. Po naprawieniu pojazdu ubezpieczyciele rozliczą się pomiędzy sobą – a koszty pokryje towarzystwo sprawcy zdarzenia.

System BLS w Europie

Od wielu lat BLS z powodzeniem funkcjonuje w różnych krajach Europy. W Belgii od 1972 roku, we Francji od 1968 roku, a we Włoszech od 1978 roku. Rozwiązane to w każdym z tych państw jest bardzo popularne. Z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń wynika, że we Włoszech i we Francji 80 procent szkód likwidowanych jest w ramach BLS, natomiast w Hiszpanii – aż 90 procent. Okazuje się też, że w każdym z krajów zasady systemu są nieco inne, a tylko w wybranych uczestnictwo w nim jest obowiązkowe. Z całą pewnością jednak warto korzystać z OC z BLS.

Jeśli jednak mamy wątpliwości odnośnie do tego, czy dana polisa daje nam takie możliwości, sprawdźmy zapisy umowy lub skontaktujmy się z agentem ubezpieczeniowym, za pośrednictwem, którego zawieraliśmy ubezpieczenie OC.

Źródło: AVIVA