TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych wprowadza ofertę dla instytucji kościelnych – polisę TUW Podróż. Ubezpieczenie obejmuje księży i członków zgromadzeń zakonnych. Jego atutem jest szeroka ochrona ubezpieczeniowa za korzystną cenę.

Ubezpieczenie podróżne dla osób duchownych

Z opublikowanych informacji wynika, że TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych rozszerzył ofertę dla instytucji kościelnych o ubezpieczenie podróżne – TUW Podróż.

Dbamy o tych, którzy powierzają nam swoje bezpieczeństwo. W ciągu dwóch lat, odkąd w ramach TUW PZUW powołaliśmy Związek Wzajemności Członkowskiej św. Antoniego, przystąpiło do niego ponad sto kościelnych instytucji. Są wśród nich diecezje, zakony, a także Konferencja Episkopatu Polski. Zależy nam, żeby rozwijać ofertę tak, by odpowiadała ich potrzebom i oczekiwaniom – mówi prezes TUW PZUW Rafał Kiliński.

Oferta skierowana jest do osób duchownych i konsekrowanych, które udają się na misje, wizytują je albo wyjeżdżają za granicę w każdym innym celu.

Zakres oferty TUW Podróż

Ubezpieczenie TUW Podróż obowiązuje na całym świecie i jest dostępne w trzech wariantach, których cena zależna jest od gwarantowanej sumy ubezpieczenia. Umowa jest zawierana na rok, i jak zapewnia ubezpieczyciel jej zaletą jest prostota.

Polisa działa trochę tak, jak przedpłacona karta na zakupy w sieci handlowej. Instytucja kościelna, diecezja albo prowincja zakonna, wykupuje określoną liczbę tzw. osobodni, np. 200. Dzięki temu może korzystać z ochrony ubezpieczeniowej przez najbliższy rok. Zgłaszając każdy wyjazd, pomniejsza limit „osobodni”. Jeśli go nie wykorzysta, otrzyma z powrotem proporcjonalną część wpłaconej składki. Jeśli zaś przekroczy limit, to nie straci ochrony ubezpieczeniowej. Będzie jedynie musiała dopłacić na koniec roku do 10 zł za dzień od osoby – tłumaczy członek Zarządu TUW PZUW Aneta Zawistowska.

Ubezpieczenie w razie nagłej choroby lub wypadku zapewnia zwrot kosztów, między innymi wizyt lekarskich, badań, zabiegów oraz pobytu i leczenia w szpitalu, w tym operacji, a także transportu do szpitala lub placówki medycznej za granicą. Obejmuje także leczenie stomatologiczne w przypadku ostrych stanów zapalnych i bólu.

Jaki możemy przeczytać, istotny element polisy stanowi wszechstronna pomoc w przypadku problemów podczas podróży – prawna i ze strony tłumacza, możliwość sfinansowania zakwaterowania na czas rekonwalescencji za granicą albo wcześniejszego powrotu do domu, dosłania z domu niezbędnych rzeczy, a nawet wizyty bliskiej osoby. Ubezpieczyciel oferuje także pomoc przy kontynuacji leczenia bądź rehabilitacji już po powrocie do kraju. Przedmiotem ubezpieczenia jest również odpowiedzialność cywilna i bagaż ubezpieczonego, a także następstwa nieszczęśliwego wypadku.

Rozszerzenie oferty ubezpieczeń

Wprowadzenie nowej polisy umożliwia rozszerzenie dotychczasowej oferty TUW PZUW dla instytucji kościelnych, a więc ubezpieczeń majątkowych, odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczyciel proponuje również diecezjom i zgromadzeniom zakonnym ubezpieczenia zdrowotne w postaci pakietów medycznych dla księży i zakonników, a także świeckich pracowników, wolontariuszy i ich rodzin. Pozwalają one między innymi na bezpłatne konsultacje u lekarzy pierwszego kontaktu i wizyty bez skierowania u specjalistów z ponad 20 dziedzin w prawie 2500 przychodniach PZU Zdrowie w całej Polsce.

Przypominamy, że TUW PZUW jest częścią Grupy PZU. Ubezpiecza klientów korporacyjnych. To – oprócz instytucji kościelnych – podmioty gospodarcze, szpitale i inne placówki medyczne, samorządy, instytucje administracji publicznej i uczelnie.

Źródło: PZU SA