Jak podaje UKNF, każdy posiadacz ubezpieczenia lub indywidualnego produktu emerytalnego zakupionego od zakładu ubezpieczeń z Wielkiej Brytanii powinien sprawdzić, czy od 1 stycznia 2021 roku będzie on działał na dotychczasowych zasadach.

Weryfikacja ubezpieczeń zakupionych w Wielkiej Brytanii

Z informacji opublikowanej przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że każdy, kto zakupił ubezpieczenie lub indywidualny produkt emerytalny od zakładu ubezpieczeń ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (lub z brytyjskich terytoriów zamorskich, np. Gibraltaru), a mieszka w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub planuje się tam przeprowadzić, powinien sprawdzić, czy od 1 stycznia 2021 r. produkty te będą mogły funkcjonować na dotychczasowych zasadach.

Wpływ Brexitu na działalność zakładów ubezpieczeń

Z dniem 31 grudnia 2020 roku kończy się okres przejściowy, w trakcie, którego instytucje finansowe z Wielkiej Brytanii mogły działać na terenie UE na dotychczasowych zasadach. Po tym terminie Wielka Brytania przestanie być traktowana jak państwo członkowskie UE. Dlatego EIOPA i UKNF przypominają, że warto sprawdzić, czy brytyjski dostawca produktów finansowych, z których aktualnie korzystaliśmy będzie mógł w dalszym ciągu dostarczać te usługi na terytorium Polski i jednocześnie spełniać zobowiązania wynikające z podpisanych umów.

Bowiem obsługa produktów zakupionych w zakładach ubezpieczeń z Wielkiej Brytanii będzie niezakłócona na terytorium Unii Europejskiej tylko pod warunkiem tego, że nasz dotychczasowy dostawca usług finansowych podjął działania dostosowawcze do brexitu, tj. np. przeniósł naszą umowę do zakładu z państwa członkowskiego UE lub uzyskał stosowne zezwolenia na wykonywanie działalności na terytorium UE.

Konsekwencje Brexitu dla posiadaczy produktów finansowych

Jedną z możliwych konsekwencji braku działań dostosowawczych może być też to, że gdy pojawi się spór z zakładem ubezpieczeń lub pośrednikiem z Wielkiej Brytanii możemy nie mieć już możliwości skierowania sprawy do sądu lub do rzecznika z państwa członkowskiego, w którym mieszkamy.

By zweryfikować powyższą kwestię należy sprawdzić dokumenty posiadanego ubezpieczenia czy produktu emerytalnego, w tym przede wszystkim zakres terytorialny obowiązywania umowy, o ile dotyczy danego produktu. W razie pojawienia się wątpliwości należy zwrócić się do zakładu ubezpieczeń (ewentualnie do pośrednika), który sprzedał nam produkt, aby sprawdzić, jak umowa będzie funkcjonować od 1 stycznia 2021 r.

UKNF przypomina również, że nie warto pochopnie rozwiązywać posiadanej umowy, gdyż może być trudno nabyć nową na tych samych warunkach. W szczególności dotyczy to takich produktów jak ubezpieczenia na życie czy emerytalne, gdzie dużą rolę przy określeniu, czy możliwa jest sprzedaż polisy danej osobie i po jakiej cenie, odgrywa wiek i stan zdrowia osoby ubezpieczonej.

Źródło: KNF