Coraz więcej osób chce właściwie zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo. Dlatego zainteresowanie ubezpieczeniami zdrowotnymi rośnie i to także wśród pracodawców, którzy chcą zaoferować swoim pracownikom opiekę zdrowotną. Jednym z produktów tego typu jest ubezpieczenie zdrowotne Puls Zdrowia. 

Ubezpieczenie zdrowotne – co obejmuje? 

Ubezpieczenie zdrowotne Puls Zdrowia to produkt dedykowany dla osób ceniących czas, komfort i poczucie bezpieczeństwa. Umowa została przygotowana z myślą o firmach zatrudniających co najmniej 5 osób i chcących zapewnić swoim pracownikom szeroki zakres ochrony i usług medycznych. Ubezpieczenie grupowe Puls Zdrowia daje ubezpieczonym dostęp do konsultacji lekarskich i badań diagnostycznych w ramach opieki ambulatoryjnej. Pracownicy objęci opieką mogą skorzystać z wizyt u specjalistów, badań laboratoryjnych czy diagnostyki obrazowej. 

Elastyczna konstrukcja produktu pozwala na rozszerzenie opieki ambulatoryjnej o dowolnie wybrane dodatkowe ubezpieczenia, takie jak: 

 • refundacja kosztów – częściowy zwrot kosztów leczenia, 
 • Medycyna Pracy – badania wstępne, okresowe, kontrolne, 
 • E-wizyta lekarska – telefoniczne konsultacje medyczne, czat, wideoczat, 
 • refundacja leków – zwrot kosztów leków w przypadku pobytu w szpitalu w wyniku wypadku, 
 • profilaktyka zdrowotna – jednorazowy profilaktyczny przegląd zdrowia dostosowany do potrzeb ubezpieczonego, 
 • konsylium w poważnej chorobie – druga opinia lekarska krajowa lub zagraniczna, koordynacja procesu leczenia, e-konsultacje lekarskie specjalistyczne w przypadku wystąpienia jednej z 30 poważnych chorób, 
 • assistance medyczny – pomoc w razie wystąpienia choroby lub wypadku, 
 • opieka stomatologiczna – opieka stomatologiczna w prywatnych placówkach medycznych, 
 • e-rehabilitacja – rehabilitacja domowa lub e-rehabilitacja pod zdalnym nadzorem fizjoterapeuty. 

Jak działa ubezpieczenie zdrowotne? 

Ubezpieczenie zdrowotne zapewnia ubezpieczonym szereg korzyści, które przyczyniają się do bezpieczeństwa i komfortu pracowników. Klienci mogą liczyć na: 

 • szybki dostęp do opieki medycznej – ubezpieczenie Puls Zdrowia pozwala na skorzystanie z pomocy specjalistów czy wykonanie badań specjalistycznych bez konieczności długiego oczekiwania na wizytę; 
 • pokrycie kosztów medycznych – polisa ubezpieczeniowa pomaga w pokryciu kosztów medycznych, co pozwala uniknąć ubezpieczonym nieoczekiwanych wydatków związanych z leczeniem; 
 • wsparcie w długotrwałych schorzeniach – Puls Zdrowia zapewnia także wsparcie w przypadku długotrwałych schorzeń, takich jak cukrzyca czy choroby serca. 

Zabezpieczenie przed nieprzewidzianymi kosztami zdrowotnymi 

Ubezpieczenie zdrowotne to produkt, który pozwala zabezpieczyć pracowników przed nieprzewidzianymi kosztami medycznymi oraz zapewnia im szybki dostęp do wysokiej jakości opieki medycznej. Niewątpliwie szeroki zakres ochrony, a co za nim idzie i wsparcie w długotrwałych schorzeniach daje także poczucie bezpieczeństwa i komfortu. Decydując się na zakup takiej polisy ubezpieczeni mogą cieszyć się spokojem i pewnością, że w razie potrzeby otrzymają profesjonalną opiekę medyczną. Co istotne, oferta InterRisk pozwala na wybór takiego planu ubezpieczenia zdrowotnego, który najlepiej będzie odpowiadał indywidualnym potrzebom pracowników. 

Źródło: InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group