Jak sama nazwa wskazuje ubezpieczenie osobowe to produkt, który ma za zadanie chronić osobę – jej życie i zdrowie oraz elementy życia z nimi związane. Czym charakteryzują się ubezpieczenia tego typu i jaką formę najczęściej przybierają? 

Ubezpieczenie osobowe – co to jest? 

W przepisach kodeksu cywilnego znajdziemy następujące rodzaje ubezpieczeń osobowych: 

 • ubezpieczenia na życie, które dotyczą ryzyka śmierci osoby ubezpieczonej lub dożycia przez nią końca umowy, 
 • ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, które dotyczą uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku. 

W zakresie tych pojęć możemy rozróżnić wiele typów produktów ubezpieczeniowych, jednak w dużym uproszczeniu można powiedzieć, że dane ubezpieczenie jest osobowe jeśli przedmiot ubezpieczenia stanowi życie lub zdrowie ludzkie. 

Jakie są rodzaje ubezpieczeń osobowych? 

Na rynku znajdziemy wiele ofert z zakresu ubezpieczeń osobowych. Wśród nich możemy wyróżnić takie rodzaje, jak: 

 • Ubezpieczenia na życie – działają one w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej, a świadczenie wypłacane jest na rzecz osób wskazanych przez klienta. 
 • Ubezpieczenia na życie i dożycie, z możliwością oszczędzania – stanowią one rozbudowaną formę standardowego ubezpieczenia na życie, poszerzoną o dodatkowe świadczenie na dożycie. W ich przypadku wypłata następuje nie tylko w przypadku śmierci ubezpieczonego, ale również wtedy, gdy dożyje on końca umowy. Produkt ten możemy traktować jako dodatkową formę zabezpieczenia emerytalnego i ochronę na przyszłość. 
 • Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) – oferowane jako oddzielny produkt lub umowa rozszerzająca ubezpieczenie na życie. Polisa tego typu obejmuje śmierć i uszkodzenia ciała powstałe w wyniku wypadków, na przykład wypadków komunikacyjnych. 

Zakup ubezpieczenia osobowego – na co zwrócić uwagę? 

Decyzja o wyborze danego ubezpieczenia powinna być dobrze przemyślana, dlatego przez zakupem polisy przede wszystkim warto wziąć po uwagę: 

 • Zapisy w umowie ubezpieczenia, czyli OWU – znajdziemy tam wszystkie najistotniejsze informacje dotyczące wyłączeń odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń i limitów świadczeń. 
 • Możliwość modyfikacji zakresu ochrony – może się bowiem okazać, że w zamian za symboliczny wzrost składki, zyskamy szerszy zakres ochrony. 
 • Skutki niezapłacenia składki – ubezpieczenie na życie ma zabezpieczyć nas długi okres, a w tym czasie może zdarzyć się naprawdę wiele, włącznie z utratą pracy. Dostępne na rynku oferty mogą się znacznie różnić w tym zakresie. 
 • Sumę ubezpieczenia – zupełnie inną składkę zapłacimy za ubezpieczenie z SU w wysokości 700 000 złotych, a zupełnie inną, gdy będzie to jedynie 100 000 złotych. 
 • Limity świadczeń – często w umowach dodatkowych świadczenie wynika z wybranej przez nas sumy ubezpieczenia. Ubezpieczyciel wypłaci nam świadczenie o określonej wysokości, na przykład 10% SU, jednak nie więcej niż 100 000 złotych. Limity powinny być podane w OWU i mają ogromny wpływ na cenę danego produktu ubezpieczeniowego. 
 • Okres karencji ubezpieczeniowej – występuje czasami w umowach dodatkowych, wynosi on zwykle od miesiąca do pół roku i oznacza czas, w którym towarzystwo ubezpieczeniowego nie daje ochrony. Terminy te są dokładnie określone w OWU. 

Niewątpliwie wybierając odpowiednio dopasowaną polisę zyskamy poczucie bezpieczeństwa, a także umożliwimy sobie realizację wielu planów na emeryturze. Z uwagi na to, że im wcześniej zadbamy o swoją przyszłość, tym więcej pieniędzy odłożymy zakup ubezpieczenia powinniśmy rozważyć już np. na etapie rozpoczęcia pracy. 

Źródło: Prudential