Jak powszechnie wiadomo, umowa OC po upływie okresu na jaki została zawarta podlega automatycznemu wznowieniu – oczywiście, jeśli ubezpieczający nie wypowie ubezpieczenia. W jakich jeszcze sytuacjach polisa OC nie wznowi się automatycznie na kolejny rok? 

Obowiązkowe ubezpieczenie OC 

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów jest ubezpieczeniem obowiązkowym – kwestie te są regulowane ustawą o Ubezpieczeniach Obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. W praktyce oznacza to, że w polisa OC musi spełniać określone warunki, np. musi posiadać odpowiednią wysokość sumy gwarantowanej o wartości 1 050 000 Euro dla szkód na mieniu i 5 021 000 Euro dla szkód na osobie. Poza polisą samochodową, można wykupić także ubezpieczenie samochodu kempingowego, motocykla, motoroweru, skutera, przyczepy, ciągnika rolniczego, samochodu ciężarowego do 3,5 tony, pojazdu specjalnego lub innego rodzaju pojazdu. 

Automatyczne wznowienie polisy OC 

Tradycyjna polisa OC zawierana jest na okres 12 miesięcy, czyli umowa trwa jeden rok od momentu jej podpisania. Jeśli ubezpieczający pojazd nie wypowie ubezpieczenia OC to po upływie tego terminu ubezpieczenie zostanie automatycznie przedłużane. Jednak nie zawsze polisa OC wznowi się automatycznie na kolejny rok. Wyjątek stanowi sytuacja, gdzie w trakcie roku polisowego zmienił się właściciel. Wówczas ubezpieczenie zawarte przez poprzedniego właściciela nie odnowi się na kolejny rok. Umowa OC nie wznowi się także, jeśli płatność rozłożona była na raty, a ubezpieczający nie opłacił jednej z nich do końca okresu na jaki zawarta była polisa. Jak już wspominaliśmy ubezpieczenie OC jest obowiązkowe, a za brak ciągłości przewidziana jest kara dla właściciela pojazdu. Dlatego tak istotne jest to, by pamiętać o ważnej polisie OC. Tym bardziej, że w dzisiejszych czasach nawet bez wychodzenia z domu mamy możliwość zawarcia ubezpieczenia. 

Gdzie kupić ubezpieczenie OC? 

Ubezpieczenie można zakupić u przedstawicieli ubezpieczyciela oraz online. Standardowo polisa OC może stanowić samodzielną umowę lub być częścią pakietu np. OC/AC. Ubezpieczyciele umożliwiają także wybór ubezpieczeń dodatkowych, o które zostanie rozszerzona umowa np. NNW, Assistance, ubezpieczenie opon, szyb i bagażu. Assistance zapewnia pomoc w razie wypadku, kradzieży i awarii zależnie od wybranego pakietu. Z kolei ubezpieczenie NNW, czyli od następstw nieszczęśliwych wypadków, wypłacane jest w sytuacji uszkodzenia ciała lub śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku. A w razie uszczerbku na zdrowiu lub rozstroju zdrowia warto mieć ubezpieczenie Pomoc Medyczną 24. Otrzymamy wówczas świadczenie usług związanych z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem ubezpieczonego. 

Źródło: UNIQA