W przyszłym roku kary za brak OC wzrosną aż dwa razy. W ubiegłym tygodniu Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2023 roku. Zgodnie z założeniami od stycznia najniższe wynagrodzenie będzie wynosiło 3 490 zł brutto, a od lipca 3 600 zł. 

Opłaty karne za brak OC w górę 

W ocenie polityków wzrost wynagrodzenia minimalnego ma być wsparciem dla najbiedniejszych w czasie wysokiej inflacji. Jednak dla użytkowników pojazdów nie jest to dobra wiadomość – szczególnie dla tych, którzy (świadomie lub nie) decydują się na jazdę bez OC. Wynika to z tego, że finansową podstawę obliczenia opłaty za brak ważnej polisy OC stanowi wysokość płacy minimalnej. A ta na mocy rozporządzenia dotyczącego wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej od 1 stycznia 2023 roku będzie wynosiła 3 490 zł, a od 1 lipca 3 600 zł. Oznacza to, że w przyszłym roku stawki opłat karnych za brak OC wzrosną, aż dwa razy. 

Kara za brak OC – jak jest obliczana? 

Na wysokość kary za brak OC wpływa nie tylko wysokość płacy minimalnej, ale także rodzaj pojazdu, którego posiadacz nie spełnił obowiązku ubezpieczenia oraz długość okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej w danym roku kalendarzowym. 

Z uwagi na rodzaj pojazdu kara za brak OC obliczana jest, zatem następująco: 

 • samochody osobowe – równowartość 2- krotności  minimalnego wynagrodzenia za pracę, 
 • samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy – równowartość 3- krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, 
 • pozostałe pojazdy – równowartość 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

Z kolei okres pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej w danym roku kalendarzowym wpływa następująco na wysokość opłaty karnej: 

 • do 3 dni – to 20% pełnej opłaty, 
 • 4 do 14 dni – to 50% pełnej opłaty, 
 • powyżej 14 dni – to 100% opłaty. 

Przypominamy również, że kara za brak OC rolnika wynosi równowartość 1/10 minimalnego wynagrodzenia. 

Wysokość kary za brak ubezpieczenia OC w 2023 roku 

Tym samym kara za brak OC dla samochodów osobowych po pierwszej podwyżce płacy minimalnej w 2023 r. będzie wynosiła: 

 • 1 400 zł (przerwa nie dłuższa niż 3 dni), 
 • 3 490 zł (przerwa od 4 do 14 dni), 
 • 6 980 zł (przerwa dłuższa niż 14 dni). 

Właściciele samochodów ciężarowych, autobusów oraz ciągników samochodowych będą zobowiązani do zapłaty kary w wysokości: 10 470 zł (ponad 14 dni), 5240 zł (od 4 do 14 dni) oraz 2090 zł. 

A po drugiej podwyżce płacy minimalnej w 2023 r. kary za brak OC dla samochodów osobowych będą wynosiły: 

 • 1 440 zł (przerwa nie dłuższa niż 3 dni), 
 • 3 600 zł (przerwa od 4 do 14 dni), 
 • 7 200 zł (przerwa dłuższa niż 14 dni). 

Natomiast kierowcy ciężarówek czy autobusów będą musieli uiścić opłatę w wysokości 2 160 zł, 5 400 zł lub 10 800 zł. 

Źródło: opracowano na podstawie UFG