Niektórzy ubezpieczyciele zakończyli już wiosenną sprzedaż ubezpieczeń upraw rolnych z dopłatami z budżetu państwa ale PZU poinformowało, że nadal oferuje dotowane ubezpieczenia rolne. Wiadomość ta jest szczególnie ważna dla rolników, którzy chcieliby jeszcze ubezpieczyć swoje uprawy. Tym bardziej, że przymrozki okazały się w ostatnich dniach dużym zagrożeniem dla produkcji rolnej.

Ubezpieczenia rolne z dopłatą z budżetu państwa w PZU

Ustawa o ubezpieczeniach rolnych i zwierząt gospodarskich daje rolnikowi możliwość opłacenia tylko części składki należnej ubezpieczycielowi, natomiast 65% kwoty zostaje uregulowana ze środków publicznych. Dopłata do ubezpieczeń upraw obejmuje 10 ryzyk w tym 5 z nich tj. powódź, grad, susza, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania są ryzykami obowiązkowymi. Huragan, deszcz nawalny, piorun, osunięcie się ziemi oraz lawiny stanową ryzyka dobrowolne.

Dotowana oferta PZU dotyczy upraw zbóż, kukurydzy, ziemniaków, buraków cukrowych, roślin strączkowych, chmielu, tytoniu, rzepaku, warzyw gruntowych, nasadzeń drzew i krzewów owocowych. Ubezpieczyciel udzieli ochrony ubezpieczeniowej od ryzyka gradu, przymrozków wiosennych, deszczu nawalnego, huraganu, obsunięć ziemi, lawin czy piorunów.

PZU dodatkowo oferuje swoim klientom, którzy ubezpieczyli budynki w gospodarstwach rolnych atrakcyjne zniżki na ochronę zbóż. A dla owoców drzew i krzewów owocowych proponuje ofertę ubezpieczenia na warunkach komercyjnych od ryzyka gradu.

Co ważne PZU daje również możliwość rozłożenia składki na raty lub przesunięcia terminu jej zapłaty na okres po żniwach. Nie wiąże się to z dodatkowymi opłatami.

PZU co roku ubezpiecza około 2 mln hektarów upraw rolnych w całej Polsce. Ubezpieczyciel ma swojej ofercie szeroki wachlarz ubezpieczeń AGRO w tym ubezpieczenia obowiązkowe OC rolników i budynków w gospodarstwach rolnych oraz dobrowolne. Oferuje także ubezpieczenia mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych, zwierząt, drobiu a także NNW rolników i ich współmałżonków.

Źródło: PZU SA