Należąca do Grupy ERGO Hestia Fundacja Integralia rozpoczęła program płatnych praktyk „Sprawny staż”, który skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami. W ramach projektu studenci i absolwenci będą mogli zdobywać doświadczenie zawodowe u najlepszych pracodawców w Polsce. 

Program „Sprawny staż” 

Celem programu „Sprawny staż” jest umożliwienie studentom i absolwentom z niepełnosprawnościami zdobycia doświadczenia zawodowego w dużej i cenionej firmie. W przyszłości może to im ułatwić znalezienie satysfakcjonującej pracy.  

Z opublikowanych informacji wynika, że na staż dostaną się kandydaci, którzy prześlą aplikację na wybraną ofertę i przejdą proces rekrutacji. Co ważne, uczestnicy programu będą zdobywać doświadczenie zgodnie z osobistymi zainteresowaniami i celami rozwojowymi, bez względu na miejsce swojego zamieszkania. Jak możemy przeczytać, niektórzy pracodawcy oferują zwrot kosztów zakwaterowania na czas odbywania stażu, a część staży realizowana będzie w formie zdalnej. Fundacja Integralia zajmie się rekrutacją i pomoże firmom uczestniczącym w inicjatywie w tworzeniu i integracji zespołów różnorodnych pod kątem sprawności. Oferuje także doradztwo w zakresie przystosowania stanowiska pracy i wiedzę popartą sprawdzonymi dobrymi praktykami na każdym etapie realizacji programu. 

Równość szans na rynku pracy 

Ubezpieczyciel podkreśla, że możliwość odbycia stażu zaoferowały czołowe przedsiębiorstwa z całej Polski – wśród partnerów projektu znalazły się takie firmy jak Bayer, Siemens Healthineers oraz ERGO Hestia. Co więcej, pracodawcy zainteresowani uczestniczeniem w programie wciąż mogą się zgłaszać – mają na to czas do 10 kwietnia. Łącznie w ramach inicjatywy zaplanowano realizację około 30 programów stażowych. 

 Likwidacja barier (na wielu poziomach – infrastrukturalnym, mentalnym, społecznym itp.) pomiędzy pracownikami pełnosprawnymi a tymi z niepełnosprawnościami jest urzeczywistnieniem zasady sprawiedliwości społecznej. Każdy ma takie samo prawo do samorealizacji, niezależnie od istniejących ograniczeń. Ważne, aby nie tylko szeroko komunikować o równości szans m.in. na rynku pracy, ale również wdrażać konkretne programy i dzielić się efektami podjętych działań – mówi Monika Antepowicz, Dyrektorka HR w Siemens Healthineers. 

Z kolei rekrutacja kandydatów na staże potrwa do 15 maja 2022 r., stażyści zostaną wyłonieni w czerwcu a w firmach będą pracować od lipca do września. Osoby zainteresowane mogą aplikować do programu, przesyłając CV poprzez stronę www.sprawnystaz.pl. Warto dodać, że do programu mogą zgłaszać się studenci i absolwenci studiów licencjackich, magisterskich lub inżynierskich, którzy posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i nie ukończyli 30. roku życia. Każda firma określa własne wymagania i zakres zadań na stażu. Warunki i terminy uzgadniane są indywidualnie pomiędzy przedsiębiorstwem a stażystą. Dla najlepszych kandydatów istnieje szansa na kontynuację kariery. 

Pierwsze doświadczenia zawodowe często determinują naszą późniejszą ścieżkę kariery. Dlatego tak ważne jest, by na wczesnym etapie sprawdzić, jaki typ pracy nam odpowiada, jakie są nasze mocne i słabsze strony, jak również, w jakiej kulturze organizacyjnej będziemy czuć się dobrze wykonując codzienne obowiązki. Temu właśnie służy program Sprawny staż organizowany przez Fundację Integralia – komentuje Monika Truszkowska-Bednarek, Prezes Fundacji Integralia.  

– Bardzo zależy nam na tym, by stażysta uczył się konkretnych umiejętności w atmosferze szacunku i akceptacji, bez obaw o nierówne traktowanie czy niedostosowanie stanowiska pracy. Z tego powodu do programu zaprosiliśmy firmy, które w sposób odpowiedzialny realizują strategię Diversity & Inclusion i chcą ją rozwijać, włączając kolejne grupy pracownicze w swoje środowisko pracy – dodaje. 

Fundacja Integralia – aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami 

Przypominamy, że Fundacja Integralia należąca do ERGO Hestii jest jedyną w Polsce fundacją korporacyjną, która w kompleksowy sposób realizuje misję aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Fundacja jest licencjonowaną agencją pośrednictwa pracy i nawiązała dotychczas współpracę z 384 pracodawcami na terenie całej Polski. Integralia wspiera osoby z niepełnosprawnościami m.in. poprzez programy stażowe organizowane w ERGO Hestii. Udziela im porad podczas indywidualnych sesji z pośrednikiem pracy i doradcą zawodowym. Prowadzi również sesje coachingowe i poradnictwo psychologiczne. Realizuje także kompleksowe projekty współfinansowane ze środków unijnych, których skuteczność jest wyrażona wskaźnikiem zatrudnienia oscylującym w granicach 40-50%. Do 2021 roku Integralia objęła wsparciem 1254 osób, spośród których 425 zostało zatrudnionych. 

Integralia organizuje także warsztaty „Zmień Perspektywę”, na których poruszany jest temat komunikacji i funkcjonowania osób z niepełnosprawnością. W ciągu czterech lat w takich warsztatach uczestniczyło 5700 osób, w tym pracownicy oraz partnerzy biznesowi ERGO Hestii. Ponadto fundacja uczestniczy w konferencjach, spotkaniach dla przedstawicieli biznesu dzieląc się najlepszymi praktykami w zakresie włączania osób z niepełnosprawnościami w struktury firmy. Od kilku lat są one prezentowane w raportach Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Dwukrotnie zostały również wyróżnione brązową tarczą podczas Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych.  

Źródło: ERGO Hestia