ERGO Hestia unowocześnia swoją ofertę dla firm. Scalenie pięciu dotychczas obowiązujących OWU w jeden produkt, a także znaczne poszerzenie podstawowego zakresu OC to tylko niektóre z wprowadzonych zmian. 

Ujednolicenie produktów dla firm 

ERGO Hestia wprowadziła zmiany w swojej ofercie dla firm – scalenie pięciu dotychczas obowiązujących OWU w jeden produkt, a także znaczne poszerzenie podstawowego zakresu OC to tylko niektóre z nich. Jak możemy przeczytać szczegóły nowej oferty zostały zaprezentowane podczas 9 spotkań zorganizowanych przez przedstawicielstwa korporacyjne ERGO Hestii w różnych miastach Polski. 

– Zmiany to wyjście naprzeciw dzisiejszych oczekiwań klienta, który chce jeszcze szybciej poznać i przeanalizować warunki ubezpieczenia. Przez lata zapisy rozrastały się podążając za zmieniającymi się potrzebami naszych partnerów biznesowych. Uznaliśmy, że nadszedł moment na ich ujednolicenie – podkreśla Marcin Dębicki, Dyrektor Zarządzający w Biurze Ubezpieczeń Korporacyjnych ERGO Hestii. 

Szeroki zakres oferty 

Z opublikowanych informacji wynika, że w efekcie prac między innymi połączono pięć dotychczasowych produktów w jeden. Co więcej, dzięki redukcji wyłączeń o połowę, rozszerzono podstawowy zakres ubezpieczenia. Ubezpieczyciel wskazuje, że tak szeroka oferta standardowa pozwoli skupić się pośrednikom na przypadkach, w których konieczne jest zbudowania dedykowanej oferty. Na nowo zdefiniowane zostały wskazania osób chronionych w OC zawodu – ma to pozwolić klientom szybciej wybrać konkretne, dedykowane warunki. Z kolei modułowa budowa produktów pozwala na swobodne skomponowanie zakresu ubezpieczenia, tak by był lepiej dopasowany do potrzeb klienta. 

Proste ubezpieczenia korporacyjne 

Jak już wcześniej wspominaliśmy wprowadzone przez ubezpieczyciela zmiany zostały szczegółowo zaprezentowane podczas spotkań, w których wzięło udział 700 partnerów biznesowych ERGO Hestii – brokerów oraz agentów oferujących produkty skierowane do firm. Odbywały się one w Gdańsku, Warszawie, Krakowie, Toruniu Wrocławiu, Szczecinie, Katowicach, Poznaniu i Wrocławiu. 

– Od 30 lat specjalizujemy się w ubezpieczeniach korporacyjnych. Wiemy, że dobry produkt powinien być tak prosty, jak to tylko możliwe. Na podstawie obserwacji potrzeb brokerów dokonaliśmy wielu modyfikacji – od prozaicznych, jak skrócenie OWU, poprzez doprecyzowanie różnych pojęć, co ułatwi współpracę na linii broker-likwidator, aż po dodanie klauzul rozszerzających dla pokrycia szczególnie istotnego ryzyka – wylicza Mirosława Nowakowska, Dyrektor Przedstawicielstwa Korporacyjnego ERGO Hestii w Szczecinie. 

Źródło: ERGO Hestia