ergohestia

11 października sopocki ubezpieczyciel przedstawił swoim agentom nowe rozwiązanie do sprzedaży ubezpieczeń dla firm. ERGO Hestia zapewnia, że dzięki ERGO Biznes agenci zyskują większą samodzielność, a klienci lepszy dostęp do ubezpieczeń i znacznie szybszy czas obsługi.

Premiera ERGO Biznes

W poniedziałek 11 października 2021 roku w Parku Hestii w Sopocie odbyła się premiera ERGO Biznes. Nowe rozwiązanie pozwala agentom na dużo lepszy i bardziej intuicyjny dostęp do produktów ubezpieczeniowych przeznaczonych dla firm. Jak możemy przeczytać, ERGO Hestia rozpoczęła już wdrażanie systemu, a zakończy je za kilka miesięcy.

ERGO Biznes przynosi tak duże zmiany w ubezpieczeniach dla firm, jak wcześniej iHestia, która jako system zrewolucjonizowała sprzedaż i obsługę produktów detalicznych. Ograniczeniem w sprzedaży ubezpieczeń korporacyjnych była ich złożoność. W ERGO Biznes udało nam się zaprezentować te produkty w prosty i przejrzysty sposób  – podkreśla Bartosz Zwoliński, Dyrektor ds. Ubezpieczeń Małych i Średnich Przedsiębiorstw w ERGO Hestii.

Nowoczesne rozwiązania wspierające agentów

Z informacji opublikowanych przez ubezpieczyciela wynika, że ERGO Biznes powstał na bazie nowoczesnych rozwiązań wspierających agenta w ocenie i taryfikacji ryzyka, a także przygotowaniu ofert i obsłudze polis. Nowe narzędzie to 33 produkty dla firm oraz blisko 600 klauzul, które umożliwiają pośrednikowi samodzielne przygotowanie polisy. Co więcej, wśród produktów pojawiają się dodatkowo ubezpieczenia ryzyk cybernetycznych Cyber M oraz Cyber XL, ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznych odpowiadające rosnącemu rynkowi OZE, jak i dopasowane do dzisiejszych realiów ubezpie­czenie mienia, elektroniki czy całkowicie zrewolucjonizowany obszar ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej.

Przy tworzeniu tego rodzaju systemu bardzo dużo uwagi poświęciliśmy kwestii bezpieczeństwa agenta i klienta. Większe upraw­nienia zawsze wiążą się z większą odpowiedzialnością. Dlatego proces powstawania ERGO Biznes odbywał się w konsulta­cji z agentami, underwriterami, regionalnymi menedżerami sprzedaży. Dzięki tym rozmowom znaleźli­śmy złoty środek, dając agentom z jednej strony możliwość rozwoju na rynku ubezpieczeń korporacyjnych, a z drugiej – oferując odpowiednią wiedzę i technolo­gię pozwalającą na odpowiedzialną ocenę ryzyka – dodaje Jakub Golko, Zastępca Dyrektora ds. Ubezpieczeń Małych i Średnich Przedsiębiorstw w ERGO Hestii.

Rozwój na rynku ubezpieczeń korporacyjnych

ERGO Biznes tworzy swoisty ekosystem z jeszcze dwoma wdrożeniami sopockiego ubezpieczyciela, takimi jak szkoleniowy Program Certyfikacji Sieci Agencyjnej oraz motywacyjny Program Statusowy w Punkcie. Na premierę tego ostatniego rozwiązania musimy jeszcze poczekać.

Ubezpieczyciel zapewnia, że ERGO Biznes pozwala agentom na dotarcie do nowej grupy klientów. Szczególnie, że liczba małych i średnich przedsiębiorstw przekracza w Polsce 2 mln i odpo­wiadają one za blisko 50 procent polskiego PKB. I właśnie dzięki nowemu rozwiązaniu agenci mogą znacznie skuteczniej dotrzeć do tej grupy.

Źródło: ERGO Hestia