wakacje z własnym samochodem

Planując wakacje warto zminimalizować ryzyka, które mogą spowodować, że urlop rozpoczniemy od stresu wywołanego np. utratą bagażu czy opóźnieniem lotu. Eksperci z Europ Assistance Polska rekomendują jak zadbać o komfort urlopu.

Ubezpieczenie turystyczne niezbędne

W kontekście całościowych kosztów związanych z podróżą jakie ponosi urlopowicz, zakup ubezpieczenia stanowi zaledwie niewielki ułamek budżetu. Zwłaszcza, że obecne oferty ubezpieczeń wyróżniają się elastycznością – zwłaszcza co do długości trwania ochrony, więc można się ubezpieczyć wyjeżdżając zarówno na weekend, jak i w dłuższą podróż.

Europ Assistance Polska oferuje rożne warianty ubezpieczeń

W przypadku assistance „Pomoc w Podróży”, produkt składa się z pięciu pakietów: „Weekend”, „Wakacje”, „Dłuższe Wakacje”, „Dowolny Wyjazd” i „Roczny”. Osoby decydujące się na zakup assistance „Pomoc w podróży” będą objęci ochroną, która trwa od 1 do 4 dni w wariancie „Weekend”, do 9 dni w opcji „Wakacje”, do 16 dni – „Dłuższe wakacje”, do 60 dni – „Dowolny wyjazd” i max 1 miesiąc w wariancie „Roczny”. Stawka w przypadku sumy ubezpieczenia, kosztów leczenia szpitalnego i kosztów transportu są takie same w ramach jednego wariantu i wynoszą odpowiednio: 150 tys. zł, 250 tys. zł, 300 tys. zł i 500 tys. zł (taka sama kwota w opcji „Dowolny Wyjazd” i „Roczny”).

We wszystkich wariantach ubezpieczenia, ubezpieczeni turyści mogą liczyć na świadczenia takie jak: transport medyczny do szpitala, pomoc tłumacza i prawnika. Dodatkowo mogą również liczyć na wsparcie w przypadku spóźnienia na połączenie krajowe i utraconego bagażu. Ubezpieczenie we wszystkich wariantach zawiera również rozszerzenie na sporty rekreacyjne.

W ramach ubezpieczeń turystycznych klienci Europ Assistance Polska najczęściej korzystają z assistance medycznego

Dla zobrazowania, w okresie od lipca do sierpnia 2018 r. najwięcej zgłoszeń wpłynęło od osób wypoczywających na Chorwacji, w Grecji, Hiszpanii i we Włoszech, z czego ponad 70 proc. dotyczyło spraw medycznych. W dalszej kolejności zgłaszali wypadki losowe i niekomunikacyjne 10%. Opóźnienia lotu, utrata bagażu lub jego opóźnienia stanowiły ok. 8% zgłoszeń.

Źródło: www.europ-assistance.pl