Internet to nie tylko miejsce, w którym można znaleźć wiele przydatnych informacji ale także przestrzeń negatywnych doświadczeń – szczególnie dla najmłodszych. Jednak warto zdawać sobie sprawę, że dostępne na rynku ubezpieczenie od hejtu w Internecie może zapewnić naszemu dziecku ochronę w wirtualnym świecie. Jak działa taka opcja? 

Zjawisko hejtu w Internecie 

Cyberprzemoc to zjawisko polegające na atakowaniu innych osób w sieci za pomocą obraźliwych słów, komentowanie wyglądu, orientacji seksualnej, rasy czy wyznawanej religii. Niestety coraz częściej ofiarami tego typu sytuacji pada młodzież i dzieci. Doprowadza to do poważnych problemów emocjonalnych, a nawet depresji. Anonimowość w sieci sprawia, że hejt jest łatwy i dostępny dla każdego. Większość z nas nie zdaje sobie sprawy z powagi tego problemu, jednak izolację może wywołać u dziecka już jedno zdarzenie. Dlatego tak istotne jest to, by sprawować kontrolę nad tym, co dzieje się w cyberświecie, a co za tym idzie zapewnić dzieciom dostęp do narzędzi zapobiegających takim sytuacjom. 

Ubezpieczenie na wypadek hejtu 

Ubezpieczenie szkolne zadziała nie tylko wówczas, gdy dziecko ulegnie wypadkowi. Wśród wielu opcji ochrony, które oferują tego typu polisy, znajduje się także ochrona przed hejtem w internecie. Dlatego warto zweryfikować to, czy posiadane ubezpieczenie oferuje nam jak najbardziej kompleksowe usługi. Opcja „Hejt Stop” wchodząca w skład ubezpieczenia szkolnego EDU Plus, które jest dostępne w ofercie InterRisk dba o bezpieczeństwo ubezpieczonego w sieci. Polisa ta zapewnia wsparcie nie tylko dziecku, ale i rodzinie ubezpieczonego – daje realną pomoc w sytuacji narażenia na znieważenie lub inne cybeprzemocowe zdarzenia. 

Opcja „Hejt Stop” – jak działa? 

Ubezpieczenie na wypadek hejtu zapewnia organizację i pokrycie kosztów świadczeń pomocy informatycznej, psychologicznej i prawnej. By skorzystać z polisy rodzic lub opiekun musi dostarczyć dowód na występowanie sytuacji objętych polisą (np. zrzuty ekranu, wiadomości). 

W ramach ubezpieczenia EDU Plus możemy liczyć na pomoc informatyczną obejmującą: 

  • ustawienie hasła, weryfikacji dwuetapowej i zabezpieczeń konta na portalach społecznościowych, 
  • pomoc w usunięciu niechcianych aplikacji, gier, witryn, 
  • pomoc w przypadku włamania na konto społecznościowe. 

Oraz pomoc psychologiczną i prawną skierowaną do uczniów doświadczających: 

  • znieważenia lub zniesławienia w sieci; 
  • cyberbullingu i innych form agresji w sieci; 
  • rozpowszechniania nieprawdziwych informacji; 
  • problemów z deepfake i szantażem. 

Jednak warto zdawać sobie sprawę, że ubezpieczenie od hejtu w internecie w niektórych sytuacjach nie zadziała. Należą do nich m.in. uszkodzenia urządzeń i sprzętu komputerowego czy problemy z oprogramowaniem nielegalnym. Jak widać ubezpieczenie szkolne w dzisiejszych czasach to produkt, który zapewnia ochronę nie tylko  w razie wypadku czy choroby, ale także wsparcie w wirtualnej rzeczywistości. Pamiętajmy o tym, że dbanie o bezpieczeństwo online jest równie ważne, jak dbanie o zdrowie fizyczne. A posiadając polisę EDU Plus od InterRisk, zyskujemy pewność, że nasze dziecko jest chronione w każdej sytuacji. 

Źródło: InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group