Dzisiejszą rozmową z Panią Katarzyną Rudzką, Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Osobowych i Zdrowotnych w InterRisk kończymy cykl wywiadów na temat ubezpieczenia szkolnego NNW. Wszystkie dotychczasowe rozmowy znajdziecie Państwo w zakładce wywiady.

Uczniowie wrócili do nauki stacjonarnej. Zarówno dyrektorzy placówek oświatowych, jak i rodzice muszą poradzić sobie z wyzwaniami związanymi między z innymi z wyborem odpowiedniego ubezpieczenia. Co zatem na temat ubezpieczeń szkolnych mogą powiedzieć ubezpieczyciele?

Wrześniowy powrót do szkoły stał się faktem. Mimo wątpliwości, jakie nasuwały się przed rozpoczęciem roku szkolnego, uczniowie są już w szkołach. Zauważalnym trendem jest popularyzacja dostępności oferty ubezpieczenia szkolnego w formie elektronicznej. Bardzo ważne jest, aby ubezpieczyciele udostępniali możliwość zawierania zdalnych polis, na przykład za pomocą stron internetowych czy przeznaczonych do tego portali.

Czym powinni kierować się rodzice, wybierając ubezpieczenie dla dziecka?

Przede wszystkim rodzice powinni być przekonani, że wybierają najlepszą ochronę dla swojego dziecka. Co roku polisy InterRisk wybiera około 2 milionów uczniów i studentów. Decydują się oni na sprawną likwidację szkód i ofertę dostosowaną do ich potrzeb, dzięki możliwości wyboru spośród 5 opcji głównych i 27 dodatkowych.

Wiemy także, że dla rodziców ważne są indywidualne korepetycje zapewnione dzięki EDU Plus Assistance. W tym roku jako nowość wprowadziliśmy do oferty m.in. e-Rehabilitację, dzięki której uczeń może ćwiczyć pod okiem doświadczonego fizjoterapeuty w domu. Ważnym elementem naszej oferty jest opcja dodatkowa Telemedycyna, która daje ubezpieczonym dostęp do konsultacji przez telefon, czat lub wideorozmowę z internistą, pediatrą lub porady dietetycznej. Nasze rozwiązania zapewniają poczucie komfortu, nawet wtedy gdy nie ma możliwości wyjścia z domu.

W jaki sposób rodzice mogą zgłosić szkodę z polisy szkolnej? Czy konieczna jest wizyta w placówce oświatowej, która pośredniczyła w zawarciu umowy ubezpieczenia?

InterRisk jest przygotowany na różne okoliczności i umożliwia zgłoszenie szkody także zdalnie, bez konieczności wizyty w placówce oświatowej czy u pośrednika. Można tego dokonać na 4 sposoby:

  • telefonicznie, dzwoniąc na InterRisk Kontakt 22 575 25 25,
  • mailowo na adres szkody@interrisk.pl,
  • przez formularz na stronie www.interrisk.pl,
  • pocztą tradycyjną: kompletną dokumentację należy wysłać na adres: Przegr. Pocztowa nr 3334 40-610 Katowice

Sytuacja zmienia się bardzo dynamicznie. Czy InterRisk jest przygotowany na powrót do nauki zdalnej?

InterRisk był mocno zaangażowany w pomoc w zdalnym nauczaniu. Wspólnie z partnerami Librus, Google i Cisco już w maju rozpoczęliśmy projekt #WspieramyZdalneNauczanie, w ramach którego przeszkoliliśmy 900 szkół i 23 584 nauczycieli z całej Polski zarówno z obsługi systemów do zdalnej nauki, jak i z metodyki takich zajęć. Jesteśmy dumni, że udało nam się zorganizować i przeprowadzić tak duże przedsięwzięcie oczywiście przy pomocy naszych partnerów biznesowych.

InterRisk dołożył starań, by nawet w przypadku nauki zdalnej uczniowie i ich rodzice mieli poczucie bezpieczeństwa. Warto podkreślić, ze EDU Plus już dwukrotnie zostało wyróżnione tytułem Rodzinnej Marki Roku w latach 2019 i 2020.