Jak wiadomo, przebieg historii ubezpieczenia komunikacyjnego OC wpływa na cenę polisy. Brak zdarzeń powodujących konieczność wypłaty odszkodowania z naszego OC, powoduje, że gromadzimy zniżki, które zmniejszają podstawową kwotę składki za ubezpieczenie. Jednak, co w przypadku spowodowania szkody? 

Utrata zniżek na ubezpieczenie OC – z czego wynika? 

Wielokrotnie wspominaliśmy już o tym, że przy wyliczaniu wysokości składki na roczne ubezpieczenie samochodu ubezpieczyciele biorą pod uwagę wiele czynników. Związane są one najczęściej z ubezpieczającym, głównym kierowcą auta oraz z samym pojazdem. Istotny wpływ na to ile zapłacimy za polisę ma nasz przebieg historii ubezpieczenia, który w przypadku bezszkodowego przebiegu obniża cenę OC. Jednak przyznane zniżki na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej możemy utracić. Najczęściej wynika to ze spowodowania w danym roku kolizji lub wypadku, w wyniku, których ubezpieczyciel musi wypłacić odszkodowanie z naszej polisy. I nie ma tu znaczenia, kto kierował autem – jego główny kierowca, posiadacz czy osoba, której samochód został powierzony tylko jednorazowo. 

Warto wyjaśnić, że zniżki na polisę samochodu nie są tracone bezpowrotnie i nie są odbierane w całości. W jakiej wysokości traci się zniżki po kolizji? Zwykle jest to 10-20 punktów procentowych. Zatem jeśli posiadamy 60 procent zniżek, to w przypadku spowodowania kolizji, przy jednej szkodzie w danym roku, pozostanie nam już tylko 40-50 procent. 

Ale uwaga! Jeśli ubezpieczyciel będzie musiał zlikwidować w jednym roku kilka szkód z OC utracimy zniżki w większej wysokości. W efekcie ubezpieczyciel będzie mógł zastosować tzw. składkę zaporową. 

Pamiętajmy też, że nie tylko w przypadku spowodowania kolizji możemy zapłacić więcej za OC. Także dłuższa przerwa w ubezpieczeniu powoduje utratę zniżek. 

Jak odzyskać zniżki z OC po szkodzie? 

Oczywiście nie ma sposobu na natychmiastowe odzyskanie zniżek po tym, jak spowodowywaliśmy szkodę z OC. Wówczas tylko dzięki bezszkodowej jeździe w kolejnych latach odbudujemy swoją historię ubezpieczeniową. 

Nie każdy jednak wie, że możemy utrzymać zniżki, jeśli wykupimy tak zwaną ochronę zniżek. Taki dodatek polisy OC możemy wybrać przy zawieraniu umowy. Jak to działa? Ewentualna likwidacja szkody z naszego OC nie będzie powodowała automatycznie utraty zniżek z dotychczasowej zgromadzonej przez nas puli. Należy podkreślić, że ochrona przed utratą zniżek będzie działała zwykle w przypadku kontynuowania umowy w obecnej firmie ubezpieczeniowej. Wynika to z tego, że ubezpieczyciel ma obowiązek zaraportowania szkody do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, a tym samym zdarzenie będzie widoczne w naszej historii ubezpieczenia. 

Przerwa w ubezpieczeniu – jak nie stracić zniżek z OC? 

Jak pisaliśmy wyżej przerwa w ubezpieczeniu może spowodować utratę rabatów związanych z przebiegiem ubezpieczenia. Jeśli w historii pojawiła się niewielka luka, wówczas niekoniecznie ubezpieczyciel odbierze nam wypracowane zniżki. Dużo zależy od tego, z jakiej przyczyny była to przerwa. Niewykluczone, że dana firma będzie honorowała nasze zniżki wypracowane w związku z korzystaniem z samochodów służbowych. Jednak w takiej sytuacji musimy przedstawić zaświadczenie od pracodawcy mówiące o tym, że byliśmy głównym użytkownikiem takiego auta i jeździliśmy bezszkodowo. 

A co w sytuacji, gdy korzystaliśmy z pojazdu za granicą? Ubezpieczyciel może uznać zniżki wypracowane w innym kraju, ale pod warunkiem, że auto było zarejestrowane w Unii Europejskiej. Praktyka pokazuje, że wymogiem ich przeniesienia jest posiadanie zagranicznego zaświadczenia o przebiegu polisy, które będzie przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski. 

Źródło: UNIQA