Jak upewnić się, że nasza polisa jest opłacona i chroni nas w pełni? Jak sprawdzić czy ubezpieczenie nie uległo zakończeniu przez brak wpłaty? Jakie konsekwencje niesie ze sobą nie uiszczenie składki za polisę? Sprawdź poniżej. 

Składka na polisie – co warto wiedzieć? 

Opłacenie polisy w terminie daje nam pewność, że jesteśmy chronieni w takim zakresie, na jaki zdecydowaliśmy się przy zawarciu umowy. Warto o tym pamiętać i mieć na uwadze, że koszt ubezpieczenia stanowi znikomą częścią kosztów, jakie możemy ponieść, gdy nasze mienie ulegnie uszkodzeniu, bądź zniszczeniu. Sytuacja podobnie wygląda w przypadku polis na życie. Jak zatem sprawdzić czy polisa jest opłacona? Przede wszystkim zwróćmy uwagę, że informacje o tym jaką mamy składkę lub jak wyglądają poszczególne terminy płatności zawsze znajdziemy na polisie, którą zawarliśmy. Jeśli zdecydowaliśmy się na składkę jednorazową nie musimy się zastanawiać, kiedy mamy uiścić kolejną jej ratę. Natomiast w przypadku płatności ratalnej terminy płatności kolejnych rat są zawarte na naszej umowie. Co istotne, polisy majątkowe, takie jak polisy komunikacyjne lub polisy na dom czy mieszkanie z reguły mają podzieloną składkę na dwie, cztery lub więcej części. 

Nieco inaczej może wygląda to przy polisach na życie. Informacje o wysokości składki i terminach płatności też znajdują się na polisie, jednak umowy tego typu są zazwyczaj długoterminowe, tym samym trudno mówić w ich przypadku o składce rocznej dzielonej na poszczególne raty. Zazwyczaj są to składki płatne miesięczne, kwartalne lub roczne. Warto zwrócić uwagę, że jeśli żadna ze stron nie wypowie ubezpieczenia na życie, to taka polisa automatycznie przedłuży się na kolejny rok, aż do osiągnięcia przez ubezpieczonego maksymalnego wieku opisanego w OWU danego produktu. 

Płatności za polisę – jak sprawdzić? 

Niewątpliwie bardzo dobrym źródłem wiedzy nie tylko płatnościach na naszej polisie, ale też o innych aspektach umowy jest nasz agent ubezpieczeniowy. Może on łatwy sposób przekazać nam informacje o zbliżających się terminach płatności oraz o wysokości składki, jaką mamy zapłacić. Dość często, zdarza się, że agenci sami przypominają nam o zbliżającej się płatności. Jeżeli nie mamy kontaktu do agenta, możemy zadzwonić na infolinię swojego ubezpieczyciela. Tam po uprzedniej weryfikacji uzyskamy informacje odnośnie naszego ubezpieczenia. Istotne jest to, że nie uzyskamy informacji o płatnościach, ale też innych danych z polisy, jeżeli nie występujemy na określonej umowie. I nie ma znaczenia to, że kontaktujemy się z infolinią w sprawie polisy np. najbliższych członków naszej rodziny. Niektóre towarzystwa mają też aplikacje, które są dedykowane właśnie do obsługi ubezpieczeń. 

Brak płatności za polisę – czy to zamyka umowę? 

Polisy obowiązkowe, takie jak ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, nie są zakańczane ze względu na brak płatności. Ale nie oznacza to, że ubezpieczyciel, w którym mamy zawarte ubezpieczenie zrezygnuje z egzekwowania opłaty. O braku opłacenia składki otrzymamy zapewne informacje już kilka dni po upływie terminu płatności. Zazwyczaj wysyłane są one w formie SMS, list lub mail z monitem. To dobry moment, aby opłacić zaległości. Dalszy zwlekanie z płatnością składki spowoduje, że trafi do nas kolejna korespondencja. Wreszcie, w przeciągu kilku tygodni lub miesięcy, towarzystwo będzie próbować wyegzekwować zaległe składki za naszą polisę. 

Niezwykle ważne jest to, że nieopłacona polisa OC na pojazd nie ulegnie automatycznemu wznowieniu. Może się, więc okazać, że spadną na nas również konsekwencje związane z brakiem ubezpieczenia OC, takie jak kara finansowa nałożona przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Natomiast w przypadku polis dobrowolnych, takich jak polisa Autocasco czy ubezpieczenie na dom lub mieszkanie, możemy spotkać się z zakończeniem polisy ze względu na brak płatności. Co więcej, zakończenie umowy również tej dobrowolnej nie powoduje, że towarzystwo rezygnuje ze składek, które nie wpłynęły za daną polisę. Proces monitowania i egzekwowania nieopłaconych składek przebiega w podobny sposób jak w polisach obowiązkowych. 

Źródło: WARTA