Niestety zgubienie czy uszkodzenie bagażu na lotnisku nie należy do rzadkości w związku z tym osoby podróżujący samolotami muszą się liczyć z takim ryzykiem. Jak reagować gdy dojdzie do takiej sytuacji i czy linie lotnicze ponoszą odpowiedzialność? Kiedy można ubiegać się o odszkodowanie za zgubiony bagaż? 

Odpowiedzialność linii lotniczych za bagaż 

Linie lotnicze na mocy Konwencji montrealskiej oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 889/2002 zobowiązane są do tego, aby ponieść odpowiedzialność za bagaże pasażerów. Zakres odszkodowawczej odpowiedzialności odnosi się do zagubionego bagażu, jak i opóźnienia dostarczenia i uszkodzenia. Co istotne, obowiązują górne granice finansowej rekompensaty, jaką wypłaca przewoźnik. I tak maksymalna wysokość odszkodowania za zgubiony bagaż lub za jego opóźnienie czy utratę przyznanego przez linię lotniczą wynosi 1288 SDR, co w przeliczeniu na złotówki daje 7032,48 zł (stan na dzień 04.07.2023). Powyżej tej kwoty przewoźnik nie musi już naprawiać szkody bagażowej. Jednak pamiętajmy, że każdy z nas ma prawo zgłosić reklamację i uzyskać odszkodowanie od linii świadczącej usługi przewozowej. 

Niezależnie od tego, czy w rachubę wchodzi opóźnienie, uszkodzenie czy utrata bagażu, uzyskanie odszkodowania za bagaż od przewoźnika wiąże się z koniecznością dopełnienia kilku formalności. Zazwyczaj poszczególne linie lotnicze posiadają własne regulacje odnoszące się do problemów niewynikających z winy pasażerów, dlatego przed udaniem się w podróż należy zapoznać się z regulaminem wybranego przewoźnika. Niewątpliwie szkoda zawsze powinna być możliwie jak najdokładniej udokumentowana. 

Ubezpieczenie bagażu – dlaczego warto je posiadać? 

Decydując się na podróż samolotem warto jest mieć świadomość tego, że nie zawsze otrzymamy odszkodowanie za walizkę i jej zawartość od przewoźnika. Wynika to z tego, że linie lotnicze odpowiadają jedynie za bagaż znajdujący się pod ich opieką. Jeśli więc zostanie on skradziony po odebraniu go przez właściciela czy np. w hotelu, na odszkodowanie nie ma co liczyć. Poza tym odszkodowawcza odpowiedzialność przewoźnika ma charakter ograniczony, w związku z czym zwrot kosztów z tytułu poniesionej szkody nie musi odpowiadać rzeczywistej stracie. Oznacza to, że odszkodowanie od linii lotniczej może być niższe, niż się tego spodziewamy. Z pewnością dużym atutem ubezpieczenia jest to, że zapewnia ona ochronę nie tylko w trakcie lotu, ale podczas całej podróży. 

Pamiętajmy jednak, że każdy ubezpieczyciel ma własną definicję bagażu. Znaczenie może mieć to, czy chodzi o bagaż podręczny, czy nadany. Przykładowo za rzeczy znajdujące się w bagażu podręcznym odpowiada jego właściciel, a jeśli nie wywiąże się należycie z tego obowiązku, towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić wypłaty odszkodowania. 

Wszelakie kwestie dotyczące tego tematu znajdziemy w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, z którymi należy zapoznać się jeszcze przed podpisaniem umowy. 

Co zapewnia polisa ubezpieczeniowa? 

Jak wiadomo zakres ochrony zależy od danej oferty. Zazwyczaj ubezpieczenie bagażu pozwala domagać się odszkodowania w takich sytuacjach, jak: 

  • kradzież, 
  • zniszczenie, 
  • opóźnienie, 
  • zaginięcie. 

Z kolei polisa może nie zadziałać jeśli dojdzie do umyślnego uszkodzenia bagażu przez ubezpieczonego, utraty lub uszkodzenia walizek w efekcie czynności wykonywanych przez służby celne, przewożenia rzeczy mających już wady fabryczne, uszkodzenia lub utraty bagażu wskutek klęsk żywiołowych i nie tylko. 

Warto zdawać sobie sprawę, że odszkodowanie za bagaż otrzymamy od ubezpieczyciela, jeśli spełnimy kilka warunków. Przede wszystkim zaginięcie lub uszkodzenie walizek należy bezzwłocznie zgłosić na policję, a także liniom lotniczym oraz firmie ubezpieczeniowej. 

Pamiętajmy też o tym, że: 

  • nie wolno zawyżać ani zaniżać wartości bagażu, gdyż świadczenie nie pokryje poniesionych strat, 
  • towarzystwa zgadzają się na objęcie ochroną rzeczy osobistych, sprzętu sportowego oraz sprzętu elektronicznego, 
  • nie da się ubezpieczyć gotówki i tzw. dóbr luksusowych – czyli np. wartościowej biżuterii czy papierów wartościowych, 
  • ochronie ubezpieczeniowej nie podlegają rzeczy, których nie wolno przewozić samolotem, 
  • nie ma ograniczeń co do sztuk bagażu zabieranych w podróż i jego rodzaju – ochronie podlega zarówno bagaż podręczny, jak i nadany. 

Źródło: UNIQA