Zakup nieruchomości często wiąże się z koniecznością jej ubezpieczenia. Szczególnie, jeśli chcemy właściwie zabezpieczyć swoją inwestycję. Na czym dokładnie polega ubezpieczenie nieruchomości z kredytem hipotecznym? 

Ubezpieczenie domu lub mieszkania z kredytem hipotecznym 

Jak wiadomo zakup domu lub mieszkania stanowi duży wydatek, dlatego zazwyczaj transakcja ta finansowana jest z pomocą kredytu hipotecznego. W praktyce oznacza to, że po znalezieniu odpowiedniej nieruchomości i załatwieniu formalności w banku, po naszej stronie zostanie spłata kredytu hipotecznego. Istotne jest to, że przy spłacie takiego zobowiązania musimy zazwyczaj posiadać zabezpieczenie możliwości jego spłaty. Możemy to zrobić poprzez nabycie polisy na życie, na której uposażonym, czyli wyznaczonym do odbioru kwoty z ubezpieczenia będzie bank, który udzielił nam kredytu. Co więcej, rozwiązanie tego typu zabezpiecza roszczenia banku w przypadku naszej śmierci lub wypadku uniemożliwiającego nam aktywność zawodową. Należy także wspomnieć, że umowy kredytu hipotecznego zawierają również zapisy nakładające na kredytobiorcę konieczność ubezpieczenia mienia, którego zakup został sfinalizowany poprzez ten kredyt. I tak w zależności od zapisów umowy musimy ubezpieczyć nieruchomość co najmniej w zakresie ochrony murów i elementów stałych od pożaru. Posiadanie odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej jest o tyle ważne, że powinno zabezpieczyć interesy zarówno nasze, naszej rodziny, jak i banku, który udzielił nam finansowania. Dlatego warto zakupić ubezpieczenie na życie i ubezpieczenie nieruchomości, którą nabyliśmy. Tylko w ten sposób mamy zapewnioną spłatę kredytu bez względu na nieprzewidziane sytuacje, jakie mogą pojawić się w naszej przyszłości. Szczególnie, że kredytowanie zakupu nieruchomości, to umowa zawarta na wiele lat. 

Polisa na życie do kredytu hipotecznego – co powinna zawierać? 

Dostępne na rynku polisy na życie umożliwiają ustalenie banku, jako uposażonego do odbioru świadczenia w przypadku naszej śmierci. Rozwiązanie to stanowi zabezpieczenie spłaty naszych zobowiązań, jakie mamy wobec banku w związku z kredytem hipotecznym. Co ciekawe, niektórzy ubezpieczyciele oferują produkty na życie dedykowane właśnie do realizacji takiego zabezpieczenia – zapewniają możliwość zawarcia polisy chroniącej życie z malejącą sumą ubezpieczenia z tytułu zgonu ubezpieczonego. Wraz ze spłatą zobowiązania wobec banku, zmniejsza się suma potrzebna do zabezpieczenia kredytu. Ubezpieczyciel oferuje tym samym dostosowanie zakresu ochrony do naszych aktualnych potrzeb. Pamiętajmy również o tym, że poprzez zawarcie polisy na życie unikamy długotrwałego procesu ustalenia spadkobierców, którzy poza naszym majątkiem otrzymają też nasze niezrealizowane zobowiązania. 

Ubezpieczenie na życie związane z zabezpieczeniem zobowiązań zawiera zawsze ryzyko ubezpieczeniowe związane ze zgonem osoby ubezpieczonej. Ale to nie wszystko. Niektóre oferty umożliwiają też ubezpieczenie w zakresie zgonu ubezpieczonego w wyniku wypadku. Dzięki temu tak skonstruować ochronę na polisie, że roszczenia banku zostanie spełnione przez ryzyko śmierci ubezpieczonego, a ryzyko śmierci w wyniku wypadku może trafić do osób uposażonych na polisie przez ubezpieczonego. Jak wiadomo, nie tylko śmierć może uniemożliwić spłatę naszej pożyczki. W spłacie kredytu może zagrozić poważny wypadek, który sprawi, że nie będziemy zdolni do pracy zarobkowej. Wypadek może też spowodować u nas znaczne pogorszenie stanu zdrowia, uniemożliwiając nam samodzielną egzystencję. W takich sytuacjach także może nas chronić polisa na życie zawarta pod kredyt. 

Polisa na dom lub mieszkanie z kredytem hipotecznym 

W ofertach towarzystw ubezpieczeniowych znajdziemy również ubezpieczenia mieszkań lub domów zakupionych z pomocą kredytu hipotecznego. Polisy te spełniają wymagania stawiane przez banki w zakresie ubezpieczenia mienia, na które udzieliły pożyczki. Umowy tego typu w podstawowym zakresie chronią najważniejsze elementy nieruchomości, takie jak mury i elementy stałe, czyli zamontowane w ten sposób, że nie jest możliwe ich przemieszczenie bez zniszczenia ich. Aby objąć takim ubezpieczone mieszkanie lub dom, polisę należy kupić już podczas przyznawania pożyczki hipotecznej, albo w trakcie jej trwania. W praktyce oznacza to ustanowienie cesji umowy ubezpieczenia na bank, który udziela nam pożyczki. 

Polisa na nieruchomości z cesją na bank chroni przede wszystkim ściany mieszkania lub domu, stropy oraz takie elementy jak parapety, zabudowy balkonów lub podobne elementy zewnętrzne. Dodatkowo ubezpieczenie chroni wspomniane wcześniej elementy stałe, do których zaliczamy drzwi, okna, meble w zabudowie w pomieszczeniach mieszkalnych, glazurę i zamontowaną w naszej nieruchomości armaturę. Polisa na mieszkanie lub dom chroni także przed jednym z najważniejszych zagrożeń, jakim jest pożar nieruchomości. 

Źródło: WARTA