Słowacja to kierunek obierany często przez miłośników wspinaczki wysokogórskiej. Dobrym sposobem na to, by zapewnić sobie poczucie bezpieczeństwa podczas wyprawy jest zakup odpowiedniej polisy. Jak zatem wybrać ubezpieczenie w słowackie góry? 

Ochrona w razie wypadku 

Wybierając się w Tatry warto pamiętać o tym, że w górskim otoczeniu nietrudno o wypadek. Świadczą o tym również statystyki TOPR-u dotyczące działalności ratowników. Tylko w ubiegłym roku przeprowadzili oni 893 działań ratowniczych, w tym 289 z użyciem śmigłowca. A łączna liczba godzin poświęconych na czynności ratownicze TOPR-u wyniosła 7725. Dlatego przed wyprawą w słowackie góry warto odpowiednio się przygotować – także dbając o to, by w razie niebezpiecznego zdarzenia otrzymać potrzebną pomoc i nie ponosić jej kosztów. Szczególnie, że o ile po polskiej stronie gór pomoc ratowników i leczenie w szpitalu są bezpłatne, o tyle po stronie słowackiej trzeba za to zapłacić, i to całkiem sporo. Koszt akcji ratunkowej z użyciem helikoptera rozpoczyna się od 2 tys. euro, a każda godzina pracy jednego ratownika to ok. 500 euro. Nie powinno zatem dziwić, że rachunki, które wystawia Horská záchranná služba (słowacki odpowiednik TOPR-u), opiewają nierzadko na kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. 

Wspinaczka wysokogórska a ubezpieczenie turystyczne 

Warto sobie zdawać sprawę z tego, że trekking lub wspinaczka wysokogórska w słowackich górach może być uznana za sport wysokiego ryzyka. Zwłaszcza, jeśli podczas takiej wyprawy niezbędne jest użycie sprzętu zabezpieczającego takiego jak liny, raki, czy czekany. Niestety w takiej sytuacji standardowe ubezpieczenie turystyczne nie zawsze zadziała, gdyż uczestnictwo w takich aktywnościach zazwyczaj jest wyłączone ze standardowego zakresu ryzyk objętych ochroną ubezpieczeniową. By zyskać pewność, że polisa zadziała podczas górskiej wyprawy, warto rozszerzyć zakres umowy o ryzyka dodatkowe związane z amatorskim uprawianiem sportów wysokiego ryzyka. Rozwiązanie to pozwala na objęcie ochroną szkód powstałych w związku z uprawianiem takich aktywności jak wspinaczka wysokogórska z użyciem sprzętu zabezpieczającego (liny, raki, czekan, uprząż) do wysokości 5500 m nad poziomem morza, czy też wspinaczka skałkowa. 

Z tego powodu ubezpieczenie turystyczne dostępne w ofercie LINK4 doskonale sprawdzi się, gdy wybieramy się na aktywny wypoczynek w słowackich Tatrach. Co istotne, rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko amatorskiego uprawiania sportów wysokiego ryzyka zapewni ochronę ubezpieczeniową także wtedy, gdy zdecydujemy się m.in. na: 

 • baloniarstwo, lotniarstwo, motolotniarstwo i paralotniarstwo, 
 • szybownictwo oraz pilotowanie jakichkolwiek statków powietrznych, 
 • rafting, 
 • skoki do wody, 
 • sporty wodne uprawiane na rzekach górskich, 
 • skoki na gumowej linie, 
 • spadochroniarstwo, 
 • speleologię, 
 • skoki narciarskie, 
 • jazdę na nartach poza wyznaczonymi trasami, 
 • heliskiing, 
 • heliboarding, 
 • mountainboarding, 
 • B.A.S.E. jumping, 
 • downhill. 

Polisę możemy także rozbudować o ubezpieczenie sprzętu sportowego, ponieważ w górach istnieje wiele sytuacji, w których możemy go uszkodzić. 

Pamiętajmy jednak, że standardowa polisa rozszerzona o ryzyko amatorskiego uprawiania sportów wysokiego ryzyka nie zadziała w każdej sytuacji. Przed zawarciem umowy powinniśmy zapoznać się z ograniczeniami oraz wyłączeniami odpowiedzialności ubezpieczyciela, które dotyczą tego produktu. Wszelkie informacje na ten temat znajdziemy w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU). 

Ubezpieczenie w słowackie góry – na co uważać wybierając polisę? 

Decydując się na konkretne ubezpieczenie w słowackie góry, zastanówmy się nad tym, co dokładnie zamierzamy robić podczas wypoczynku. Ułatwi nam to dopasowanie zakresu ochrony do naszych potrzeb. Jeśli planujemy spędzać czas na wspinaczce wysokogórskiej lub skałkowej, warto rozszerzyć umowę o szkody powstałe w związku z amatorskim uprawianiem sportów wysokiego ryzyka. Zweryfikujmy także sumę ubezpieczenia. Dzięki temu zminimalizujemy ryzyko związane z koniecznością dopłaty do kosztów akcji ratowniczej czy późniejszego leczenia. Sprawdźmy też to, jakich świadczeń dotyczą poszczególne sumy ubezpieczenia. W przypadku wyjazdu w góry duże znaczenie ma suma ubezpieczenia w zakresie kosztów ratownictwa. I jak już wspominaliśmy, przed zawarciem umowy szczegółowo zapoznajmy się z OWU. Pozwoli nam to uniknąć sytuacji, w której ubezpieczyciel odmówi świadczenia z uwagi na niewystarczający zakres ochrony ubezpieczeniowej. 

Źródło: LINK4