Tegoroczny jesienny sezon ubezpieczenia upraw już wystartował. Już od 26 września rolnicy mogą ubezpieczyć swoje uprawy także w VH Polska. Jak wygląda oferta ubezpieczyciela? Czy ubezpieczenia upraw sprzedawane przez firmę objęte są dopłatami z budżetu państwa? 

Jesienny sezon ubezpieczenia upraw 

Już od 26 września rolnicy mogą ubezpieczyć swoje uprawy w VH Polska. W tym sezonie rolnicy będą mogli objąć ochroną uprawy zbóż ozimych (pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto ozime) oraz uprawy rzepaku ozimego. Klienci mają także możliwość dobrania odpowiedniej ochrony z linii Produktu Secufarm® Zima ubezpieczając ujemne skutki przezimowania, grad, przymrozki wiosenne, deszcz nawalny i huragan. 

Warto dodać, że ubezpieczenia upraw sprzedawane przez VH Polska objęte są dopłatami z budżetu państwa do 65% składki. 

Ubezpieczenie upraw w atrakcyjnych pakietach 

Z opublikowanych informacji wynika, że ubezpieczenia zarówno dla rzepaku i zbóż dostępne będą w pakietach: 

  • grad; 
  • grad, ujemne skutki przezimowania; 
  • grad, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania; 
  • grad, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, deszcz nawalny, huragan. 

Co więcej, każdy z pakietów może zostać rozszerzony o niepodlegające dopłatom ryzyko ognia. 

Z kolei ubezpieczenie ujemnych skutków przezimowania oferowane jest z ryczałtem wypłaty odszkodowania na poziome 15% lub 25% sumy ubezpieczenia. 

Ubezpieczyciel dodaje, że ubezpieczenie rzepaku ozimego możliwe jest bez konieczności jednoczesnego ubezpieczania zbóż ozimych. 

Ryzyko przymrozków ze specjalną klauzulą 

Jak możemy przeczytać, odpowiedzialność za szkody może rozpocząć się już od 8% ubytku w plonie – warunkiem jest wykupienie dodatkowej klauzuli. Okres ochrony, w przypadku ryzyka ujemnych skutków przezimowania, trwa od 1 grudnia do 30 kwietnia. Z kolei w pakietach zawierających ryzyko przymrozków wiosennych, po wybraniu nieodpłatnej klauzuli specjalnej odpowiedzialność VH Polska za przymrozki rozpoczyna się już od 21 marca pod warunkiem osiągnięcia przez rośliny określonych faz rozwojowych zależnych od rodzaju uprawy i trwa do 30 czerwca. 

Niezmiennie, w takich ryzykach jak grad, deszcz nawalny, huragan ubezpieczyciel odpowiada za szkody do 100% sumy ubezpieczenia. Co istotne, nie stosuje również udziałów własnych. 

Źródło: VH Polska