Przypominamy, że kara za brak OC w 2021 roku będzie wyższa niż w minionych miesiącach. Wynika to z tego, że od 1 stycznia wzrosła wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokość minimalnej stawki godzinowej, a to na podstawie tych kwot ustalana jest opłata za brak ważnego ubezpieczenia OC. Zapominalscy mogą zapłacić nawet 5600 zł.

Wzrost kary za brak OC – z czego wynika?

W związku z tym, że Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie dotyczące wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 roku zmianie uległa również wysokość opłat za brak OC.

Bowiem zgodnie z ustawą regulującą kwestie obowiązkowego ubezpieczenia OC, finansową podstawą obliczenia opłaty za brak ważnego obowiązkowego OC jest właśnie wysokość płacy minimalnej. Przyjęte przez Radę Ministrów rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2021 r. i od tego dnia będą obowiązywały nowe stawki opłat, kalkulowane na podstawie płacy minimalnej określonej, jako 2 800 zł.

Jak nalicza się karę za brak OC?

Kara za brak OC komunikacyjnego uzależniona jest nie tylko od wysokości płacy minimalnej, ale też od rodzaju pojazdu, którego posiadacz nie spełnił obowiązku ubezpieczenia oraz od długości okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej w danym roku kalendarzowym.

I tak w zależności od rodzaju pojazdu stawki kształtują się następująco:

  • samochody osobowe – równowartość 2- krotności  minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy – równowartość 3- krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • pozostałe pojazdy – równowartość 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Z kolei okres pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej w danym roku kalendarzowym na wysokość kary za brak OC wpływa tak:

  • do 3 dni – 20% pełnej opłaty,
  • 4 do 14 dni – 50% pełnej opłaty,
  • powyżej 14 dni – 100% opłaty. 

Natomiast w przypadku OC rolników opłata wynosi równowartość 1/10 minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Opłaty nie są naliczane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Ich wysokość, tryb nakładania i dochodzenia są ściśle określone przez przepisy ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. 

Ile wynosi kara za brak OC w 2021 roku?

Jazda bez ubezpieczenia OC może być bardzo kosztowna, bowiem kara za brak OC w 2021 roku wynosi:

gradacja opłatysamochody osobowesamochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusypozostałe pojazdyOC rolników
100%5 600 zł8 400 zł930 zł280 zł
50% 2 800 zł 4 200 zł 470 zł 280 zł
20% 1 120 zł 1 680 zł 190 zł 280 zł

O obowiązkowym ubezpieczeniu komunikacyjnym zawsze warto pamiętać, bowiem finansowe konsekwencje jazdy bez OC mogą być naprawdę duże. Szczególnie, gdy prowadząc auto bez ubezpieczenia spowodujemy wypadek. Wynika to z tego, że to wówczas to my będziemy zmuszeni ponieść osobistą odpowiedzialność za obrażenia i szkody wyrządzone innym osobom, co wiąże się z dużym obciążeniem finansowym.

Źródło: UFG